Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Solberga naturreservat

Solberga naturreservat är ett stort sammanhängande ekområde. Hagarna med sina grova, gamla ekjättar ligger vackert på båda sidor om Svartån och kring gården Solberga. I reservatet finns även blandskogar, en gammal tallskog och spännande gravfält från järnåldern.

Naturvärden

Ek i olika åldrar är det vanligaste trädet i Solbergas betade hagmarkerna. Tack vare de gamla, ihåliga och delvis murkna träden är området mycket rikt på vedlevande skalbaggar. Här finns bland annat den sällsynta läderbaggen, en stor skalbagge som också är Östergötlands landskapsinsekt.

I Solberga har man funnit 17 nationellt rödlistade (hotade) arter och sex regionalt rödlistade arter. Träden är även viktiga för lavar och svampar. Här finns till exempel de ovanliga arterna gammelekslav, gul dropplav och oxtungssvamp. Solberga ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

På våren blommar buskar av slån och hagtorn vackert vitt och väldoftande. På några ställen finns en ganska fin flora. Växter som slåttergubbe, kattfot, stagg och rödkämpar, gynnas av att hagarna betas av kor. I reservatet ingår även ön med det tjusiga namnet Liljekonvaljön.

Kulturhistoria

Delar av området ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården. Det kanske mest anmärkningsvärda är de två gravfälten från järnåldern, med sammanlagt cirka 150 gravar. Dessa gravfält ligger i den östra betesmarken söder om Svartån. Gravarna är av olika typ, stensättningar, resta stenar, domarringar, kammargravar och även en treudd. Även en bra bit utanför gravfälten i den västra hagen har två enskilda gravar hittats.

Gamla åkrar från olika tidsåldrar förekommer på några ställen i betesmarkerna och till dessa hör enstaka rösen och diken. En stensträng från järnåldern finns också att beskåda i närheten av gravfälten.

För dig som besökare

Solberga ligger tätortsnära mellan Mjölby och Sya. För besökare som kommer med bil finns en parkering för fem bilar. Reservatet går annars utmärkt att besöka till fots, med cykel eller varför inte med kanot på Svartån. Det går också att ta buss från Mantorp eller Mjölby. Från hållplats "Sya station" är det 400 meters promenad till reservatet och du kan följa Östgötaleden hela vägen. Även hållplats "Berga" ligger nära, cirka 600 meter från reservatet. Eller hållplats "Grönlund" som ligger cirka 1 kilometers promenad, först längs gamla riksettan och sedan följer du Östgötaleden in till reservatet.

En cykel- och gångväg går mellan Mjölby och Mantorp och till den ansluter östgötaleden som går genom naturreservatet. Leden är markerad med orange och sträckan genom Solberga är cirka 1,3 kilometer lång. Kommer du från Sya viker du av längs en åkerkant in till reservatet. Kommer du från Mjölby följer du östgötaleden utmed gamla riksettans stenbeläggning och vidare in på den allékantade vägen mot Solberga.

Informationsskyltar och självstängande grindar för besökare finns för att komma in till hagarna. För dig som är särskilt intresserad av gravfältet så rekommenderas besök tidigt på våren eller senhösten när vegetationen är låg. Då syns gravarna bäst. För dig som bor i Spångsholm kan ett besök göras norrifrån med promenad via Vimnevägen ner till ett grustag där det finns grind in till ekhagen.

Sommartid betas naturreservatet av nötkreatur. Under den här perioden avråder vi från att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Om du vill fiska i Svartån så ska du lösa fiskekort. Fiskekort för sträckan förbi Solberga naturreservat löser du av Sya-Knutsbro fiskevårdsområdesförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Solberga naturreservat ur beslutet från 2001. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra cykel eller motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla svampar, mossor, lavar, ormbunksväxter, lummerväxter eller alger.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 71,9 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Mjölby

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss