Ämtefall naturreservat

Ämtefalls naturreservat består av ett skogsområde med kuperad terräng och en bäckravin. Från bergkrönen får du en vid utsikt över Kolmårdsskogen. Genom området går en gammal skogsstig med anor från tidigt 1800-tal.

Naturreservatet ligger mellan Älsebo såg och torpet Ämtefall, mitt i Kolmårdens mest opåverkade delar. Här kommer du till ett förhållandevis tyst och ostört område.

I bäckravinen vid Älsebo såg står en grov granskog. Älsebobäcken slingrar sig fram med strömmande vatten. Bäcken är ett för trakten stort vattendrag och har en fallhöjd på drygt 23 meter räknat från Stora Såggölen. Älsebo såg var i drift under 1800-talet. Vägen mellan Älsebo och Ämtefall finns kvar än idag som en skogsstig.  

Uppe på höjdernas hällar ståtar gammal tallskog med träd som ofta är 130 år eller äldre. Men även i sänkorna finns gammal barrskog med blandat gran och tall. I branterna växer lövträd som asp och rönn. I området finns många ovanliga lavar, mossor och svampar och bland annat kan nämnas norrlandslav i skuggiga branter, grön sköldmossa på mjuk granved och skrovellav på rönn.  

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 28,3 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland