Ämtefall naturreservat

Ämtefalls naturreservat består av ett skogsområde med kuperad terräng och en bäckravin. Från bergkrönen får du en vid utsikt över Kolmårdsskogen. Genom området går en gammal skogsstig med anor från tidigt 1800-tal.

Naturreservatet ligger mellan Älsebo såg och torpet Ämtefall, mitt i Kolmårdens mest opåverkade delar. Här kommer du till ett förhållandevis tyst och ostört område.

I bäckravinen vid Älsebo såg står en grov granskog. Älsebobäcken slingrar sig fram med strömmande vatten. Bäcken är ett för trakten stort vattendrag och har en fallhöjd på drygt 23 meter räknat från Stora Såggölen. Älsebo såg var i drift under 1800-talet. Vägen mellan Älsebo och Ämtefall finns kvar än idag som en skogsstig.  

Uppe på höjdernas hällar ståtar gammal tallskog med träd som ofta är 130 år eller äldre. Men även i sänkorna finns gammal barrskog med blandat gran och tall. I branterna växer lövträd som asp och rönn. I området finns många ovanliga lavar, mossor och svampar och bland annat kan nämnas norrlandslav i skuggiga branter, grön sköldmossa på mjuk granved och skrovellav på rönn.  

För dig som besökare

Småvägar leder fram till en parkering med plats för cirka fem bilar som ligger i södra änden av reservatet. Infoskylt om områdets natur finns vid parkeringen. På kartan ser det ut som att vägarna dit är bommade men enligt markägaren Holmens policy är bommarna till reservatet öppna.

Genom reservatet, mellan Älsebo och Ämtefall, går en gammal väg från 1800-talet. Den är idag en skogsstig som fungerar bra att promenera på. Den är dock inte markerad eller skyltad. Strax intill parkeringen nere vid bäcken ligger ruinerna efter Älsebo vattendrivna såg.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 28,3 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland