Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ämtefall naturreservat

Ämtefalls naturreservat består av ett skogsområde med kuperad terräng och en bäckravin. Från bergskrönen får du en vid utsikt över Kolmårdsskogen. Genom området går en gammal skogsstig med anor från tidigt 1800-tal.

Naturreservatet ligger mellan Älsebo såg och torpet Ämtefall, mitt i Kolmårdens mest opåverkade delar. Här kommer du till ett förhållandevis tyst och ostört område.

I bäckravinen vid Älsebo såg står en grov granskog. Älsebobäcken slingrar sig fram med strömmande vatten. Bäcken är ett för trakten stort vattendrag och har en fallhöjd på drygt 23 meter räknat från Stora Såggölen. Älsebo såg var i drift under 1800-talet. Vägen mellan Älsebo och Ämtefall finns kvar än idag som en skogsstig.  

Uppe på höjdernas hällar ståtar gammal tallskog med träd som ofta är 130 år eller äldre. Men även i sänkorna finns gammal barrskog med blandat gran och tall. I branterna växer lövträd som asp och rönn. I området finns många ovanliga lavar, mossor och svampar och bland annat kan nämnas norrlandslav i skuggiga branter, grön sköldmossa på mjuk granved och skrovellav på rönn.  

För dig som besökare

Småvägar leder fram till en parkering med plats för cirka fem bilar som ligger i södra änden av reservatet. Infoskylt om områdets natur finns vid parkeringen. På kartan ser det ut som att vägarna dit är bommade men enligt markägaren Holmens policy är bommarna till reservatet öppna.

Genom reservatet, mellan Älsebo och Ämtefall, går en gammal väg från 1800-talet. Den är idag en skogsstig som fungerar bra att promenera på. Den är dock inte markerad eller skyltad. Strax intill parkeringen nere vid bäcken ligger ruinerna efter Älsebo vattendrivna såg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ämtefalls naturreservat ur besluten från 2017 och 2021. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 28,3 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss