Åksjöskogen naturreservat

När du väl tagit dig till Åksjöskogens naturreservat blir du inte besviken. Gammal tall reser sig på de magra hällmarkerna. I dalar och sluttningar står grova gammelgranar. Är du här på våren är chansen stor att det brakar till mellan träden. Då har du säkert skrämt upp en tjädertupp.

Den gamla skogen i naturreservatet har under många år fått utvecklas i fred från mänsklig påverkan. Som en orörd ö ligger den mitt i det brukade skogslandskapet. Du kan därför hitta många ovanligare arter här. Det är arter som behöver gammelskog och döda träd för att kunna överleva. Den kanske mest spektakulära arten är den stora hönsfågeln tjäder.

På våren samlas tjädertupparna på så kallade spelplatser. Där ska de visa upp sig och slåss för att vinna så många hönor som möjligt att para sig med. Tuppen ska vara stor och ha en praktfull fjäderdräkt. Stjärtfjädrarna ska breda ut sig som en solfjäder och det kraftigt röda ögonbrynet ska lysa. Tuppens kluckanden och sisningar avbryts av höga språng och sammandrabbningar med andra tuppar. Allt för att imponera på hönorna som intresserat iakttar det hela. Hönorna väljer sedan den tupp de tycker mest om.

Under slutet av 2010-talet har den lilla skalbaggen granbarkborre dödat många granar. I stora delar av skogen har alla granar dött vilket skapar en lite kuslig stämning. Men ur död spirar liv och granarna är snart fyllda av andra arter som behöver de döda träden för att leva. En av de ovanliga arter som finns på den döda veden är svampen ullticka. Om du hittar en grov död gran som ligger på marken ska du huka dig och titta på stammens undersida. Om du ser ett chokladbrunt skinn på stocken är det troligen ullticka.

En tallstam med spår och kläckhål efter skalbaggen bronshjon. Foto: Eva Siljeholm

En tallstam med spår och kläckhål efter skalbaggen bronshjon. Foto: Eva Siljeholm

För dig som besökare

Åksjöskogens naturreservat ligger i Kolmårdsskogarna cirka åtta kilometer från Strömsfors. Du tar dig hit på en liten grusväg söderifrån. Strax två kilometer innan reservatet passerar du en vägbom men den är öppen. Precis vid reservatets gräns finns en stor vändplan där besökare kan parkera. I reservatet finns inga anordningar för dig som besökare så du får upptäcka området efter egen förmåga. Var uppmärksam på de granbarkborredödade granarna som lätt kan falla omkull.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Åksjöskogens naturreservat ur beslutet från 2020. Texten är förenklad:

  • Du får inte tälta.
  • Du får inte ställa upp husvagn eller husbil.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 59,6 hektar

Skyddsår: 2020

Kommun: Norrköping

Markägare: Lösings häradsallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss