Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bläsebo naturreservat

Mitt i Bläsebo naturreservat ligger den lilla sjön Svartgölen omgiven av kärrmarker och skog. Bläsebo naturreservat ger trots sin litenhet en känsla av orörd vildmark. I närheten ligger även Stutagölens och Gallebo naturreservat som kan besökas samma dag med bara en promenad mellan reservaten.

I den gamla skogen i Bläsebo naturreservat lever arter som är knutna till gamla träd och kärrmarker. En tallbevuxen ås sträcker ut sig i området och nedanför dess sluttningar sipprar grundvatten fram och bildar källmiljöer.

Många krävande och sällsynta arter av lavar, mossor och svampar finns i skogen. Här växer till exempel platt spretmossa, grön sköldmossa, kattfotslav, hållav och dofttaggsvamp. Har du tur kan du få se skogsfåglarnas konung, tjädern.

Genom hela naturreservatet sträcker sig en våtmark som öppnar upp sig i söder.Här har tranor och skogssnäppor sin hemvist och i kärren växer gräsull och slåtterblomma.

Tallskogarna i naturreservatet har under tidigare århundraden brunnit vid flera tillfällen liksom många andra liknande skogsmiljöer i den här delen av landet. När människor kom till trakten nyttjades skogen som skogsbete för boskapen.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka två till tre bilar. Informationsskylt om reservatet finns vid parkeringen. Från parkeringen är det en promenad på drygt 500 meter längs en grusväg fram till reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för friluftslivet. I närheten av Bläsebo naturreservat ligger även Stutagölens och Gallebo naturreservat som kan besökas samma dag med bara en promenad mellan reservaten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bläsebo naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra sådan studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få föra in eller flytta hotade eller sällsynta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 18,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss