Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skirsjöskogen naturreservat

Vid de svårtillgängliga branterna vid Skirsjöns strand ligger Skirsjöskogens naturreservat. I reservatet ingår också en del av själva sjön och två av dess öar.

Huvuddelen av reservatet ligger i en skogsbevuxen och svårtillgänglig rasbrant. Skogen är en blandning av olika trädslag men gran är vanligast. Grova aspar är uppskattade av hackspettarna. Reservatet har en mycket rik flora av svampar, lavar och mossor. Flera hotade arter har hittats i området.

I reservatet finns lämningar av torpet Sjöberg. Torpet vittnar om att även i dessa svårtillgängliga marker brukades jorden under tidigare sekler.

För dig som besökare

En skogsbilväg leder fram till en vändplan där det finns möjlighet att parkera minst fem bilar. Inga anordningar för friluftslivet finns i detta reservat men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Reservatet kan även nås från vattnet med båt, kajak/kanot eller skridskor på Skirsjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Skirsjöskogens naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får inte ta grenar och annat trä.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte samla mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 56,1 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss