Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss på Länsstyrelsen är du välkommen att besöka oss, skicka e-post, ringa eller skriva.

Vill du nå enskilda medarbetare, vänligen ring till vårt växelnummer 010-223 50 00.

Adress

Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping.

För brev
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

För paket
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

E-post

ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefonväxel

010-223 50 00

Telefonväxeln har öppet klockan 8.00-16.30.

Öppettider

Receptionen har öppet måndag-fredag klockan 8.00-16.00. Alla röda dagar är Länsstyrelsen stängd.

Avvikande öppettider 2024

5 januari klockan 8:00 - 12:00

Skärtorsdagen 28 mars klockan 8:00 - 14:00

Valborgsmässoafton 30 april klockan 8:00 - 14:00

10 maj (klämdag) 8:00 - 12:00

7 juni (klämdag) 8:00 - 12:00

1 november (dagen innan alla helgons dag) 8:00 - 12:00

23 december (klämdag) 8:00 - 12:00

27 december (klämdag) 8:00 - 12:00

30 december (klämdag) 8:00 - 12:00

Digitala möten med Länsstyrelsen

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Bankgironummer: 5050-3689

Organisationsnummer: 202100-2270

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. Det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, Länsstyrelsen i Östergötlands län, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002270

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

PEPPOL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats.

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002270 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093201032

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1021

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • In Exchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst:

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen enheten.for.ekonomi.o.upphandling.ostergotland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via enheten.for.ekonomi.o.upphandling.ostergotland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Pappersfakturor

Vi ser helst att du skickar fakturor i elektroniskt format. Om du har ett avtal med oss tecknat före 1 april 2019 som inte ställer krav på e-faktura, kan du även fortsättningsvis skicka pappersfakturor. Vår nya faktureringsadress är:

Länsstyrelsen Östergötland
FE 7715
831 90 Östersund

Märk fakturan med referens.

Omvänd moms – byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Organisationsnummer: 202100-2270

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Har du frågor kontakta oss på: enheten.for.ekonomi.o.upphandling.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakta oss med texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet. Texttelefoni.se är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.

Texttelefoni – en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med bildtelefoni

Bildtelefoni.net är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni – en förmedling och distanstolkningstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med Teletal

Teletal har öppet vardagar klockan 7.30–20.00 och helger klockan 12.00–16.00. Tjänsten är gratis. Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal – en stödtjänst för telefonsamtal från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss