Hallstad ängar naturreservat

Hallstad ängar är en unik äng med hamlade lindar som ligger naturskönt vid sjön Järnlundens södra strand. Lindarna är gamla, knotiga och ihåliga som ett resultat av regelbunden skörd av lövverket. Här finner du en rik blomsterprakt med en mångfald örter och gräs.

Hallstad ängar är ett lindänge. Det är unikt, inte i någon annan äng på svenska fastlandet växer en så stor mängd beskurna lindar. De över tvåhundra träden hamlas vilket betyder att de beskärs med jämna mellanrum.

Förr var det nödvändigt att skörda löven inför vintern så att djuren skulle få tillräckligt att äta. En annan fördel med hamlade träd är att trädets krona begränsas. Gräsväxten gynnas av att skuggas mindre. Det är ändå gräset som är det viktigaste djurfodret.

Under våren och de första sommarmånaderna blommar en mångfald växter rikligt i Hallstad ängar. Du kan hitta gullviva, blåklocka, solvända, kattfot, jungfrulin, svinrot, darrgräs, vårbrodd och många fler. I slutet av juli, när de flesta örter satt frö, genomförs slåtter på gammalt vis i ängen.

Under mer än tusen år, ända fram till mitten av 1800-talet, var ängen bondens viktigaste fodermark. Här hämtade han vinterfoder i form av hö och löv åt sina husdjur genom slåtter och hamling. Idag finns inte många slåtterängar kvar i Sverige.

För dig som besökare

Vid Hallstad ängar finns en stor parkering med plats för många bilar och även möjlighet för buss att vända. Vid parkeringen finns informationsskyltar och dass som är tillgängligt med rullstol.

I Hallstad ängar finns en naturlig sandstrand vid sjön Järnlunden med gott om plats för sol, bad och lek. Här finns flera fikabord. Observera att det inte är tillåtet att elda på stranden eller på andra platser i reservatet. Vill du grilla kan du göra det på den anordnade grillplatsen på parkeringen. Det finns även ett vindskydd med grillplats cirka 250 meter söder om parkeringen, utmed Hallstadån.

Det går även att komma till Hallstad ängar sjövägen med kanot/kajak eller skridskor vid fin is. Vid parkeringen kan du lägga i kajaken i Hallstadån och ta dig ut på Järnlunden.

Här finns flera fina vandringsmöjligheter. Markerade vandringsleder går både till det närliggande naturreservatet Borgarmon och till naturreservatet Klevberget. Lederna är sammanknutna till en rundslinga på cirka tre kilometer som tar dig genom alla tre naturreservaten. Vill du göra en lång vandring på drygt en mil kan du följa Östgötaleden hela vägen till de spännande grottorna i Trollegaters naturreservat.

Större delen av reservatet betas sommartid av får och åsnor. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Hallstad ängar naturreservat:

 • Du får inte hacka, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål.
 • Du får inte plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte köra moped eller annat motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Hallstad ängar naturreservat från 1995.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland