Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hällestads-Torp naturreservat

Hällestads-Torp är en gammal barrskog med urskogskänsla. Här kan du vandra över torra berghällar med grova tallar och i fuktigare granskog med tjocka mattor av mossor och lavar.

Det är påtagligt tyst i gammelskogen. Men kanske hör du kungsfågel, den allra minsta fågeln i Europa. Eller tofsmes som behöver murkna träd och stubbar, där den hackar ut ett bo när den ska häcka.

Kännetecknande för den orörda skogen är de döda eller döende träd som ligger på marken eller fortfarande står upp. Träden befinner sig i olika stadier av nedbrytning och förmultning och är viktiga för många sällsynta mossor, lavar och insekter. Bland annat den sällsynta vedsäckmossan, som oftast växer på grov murken ved i urskogsartade granskogar. Typiska mossor i reservatet är annars husmossa, vägmossa och olika kvastmossor.

Längre tillbaka i tiden brann det mer i skogen än vad det gör idag. På en del gammeltallar kan du se spår efter tidigare skogsbränder, så kallade brandljud, där marken är svedd på ena sidan av trädet.

I området finns också spår av de människor som levt och arbetat här, bland annat spismurröset efter en kolarkoja och två kolbottnar. De är lämningar efter framställning av träkol. Om du skrapar lite med foten i marken så kommer svarta kolrester fram som en hälsning från tidigare generationer.

För dig som besökare

Från parkeringen går en markerad vandringsled i form av en "åtta". Väljer du att gå hela sträckan så är leden totalt tre kilometer lång. Leden tar dig ut till en mycket fin grillplats vid sjön Lyren. Här kan du njuta av tystnaden och utsikten över sjön.

Vid parkeringen och ledens början finns informationsskyltar om reservatet. Parkeringen har plats för cirka fem bilar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Hällestads-Torp ur besluten från 2011 och 2017. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
  • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 50,5 hektar

Skyddsår: 2011 och 2017

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss