Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svalberget naturreservat

Svalberget ligger i ett höjdområde längs gränsen mellan Yxnerum och Hannäs socknar där även gränsen mellan landskapen Östergötland och Småland går.

De högsta höjderna av Svalberget når 125 meter över havet och här växer hällmarksskog av tall som bitvis är mellan 150 och 200 år gammal. Här finns även ett gammalt gränsröse, Swalebergs rör, omskrivet i skifteshandling 1794.

I sluttningarna mot norr står gammal granskog. Här är träden bevuxna med gammelgranlav och kattfotslav som förekommer rikligt. Det finns spår av insekten bronshjon. I området finns gamla slätbarkiga tallar, gamla senvuxna granar och lövträd liksom död ved av tall och gran.

I sydväst har skogen tillhört Sveaskog och den är relativt orörd de senaste cirka 20 åren och död ved börjar bli vanligt. Områdets sydöstra del tillhör Linköpings stift och är en hällmarksskog fördelad på ett par bergsplatåer. Här står en gles hällmarksskog med cirka 150 årig tall. Skogen är ljusöppen med god solinstrålning som många av äldre tiders plockhuggna skogar men har kvar viktiga element som gammal tall, död ved och hänglavsrika granar.

För dig som besökare

En parkering finns på en vändplan med plats för fem bilar. Parkeringen ligger i slutet av "Rökärrsvägen". Från parkeringen går en orangemarkerad stig på cirka 300 meter fram till reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Svalbergets naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar och annat trä.
  • Du får inte på något sätt göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar eller kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 20,3 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat, Linköpings stift och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss