Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brostugugölen naturreservat

Inte långt från Norrköping ligger ett varierat och vilt skogsområde med magra tallhällar och trolsk granskog. I svackor ligger små våtmarker och sumpskogar. Grova och gamla aspar reser sig i de blockrika branterna. 

​Norr om Brostugugölen och söder om naturreservatet Bärsjön ligger ett mångformigt och vackert skogsområde. På höjderna ligger magra hällmarker med gamla tallar omgivna av blockrika branter med löv och hassel.

I dalar och sänkor mellan hällmarkerna är marken bördigare och fuktigare. Här växer gamla grova granar och i de fuktigaste svackorna ligger sumpskogar med gran och al i ett marktäcke av vitmossa och tuvull.

I de näringsrikare miljöerna med granskog finns även ett visst kalkinslag som fört med sig intressanta svamparter som till exempel den ovanliga bombmurklan.

I skogen finns många döda träd, både stående och liggande. De gamla träden och den döda veden ger goda livsförutsättningar för många sällsynta lavar, mossor, vedlevande insekter och svampar.

För dig som besökare

Det finns ingen anordnad parkering till reservatet men det finns en yta med möjlighet att parkera på vid Svarttorp, intill bommen mot Melavägen. För att komma till reservatet får du sedan promenera längs vägen mot Mela och sedan ta av in på en vandringsled som leder fram till både Brostugugölens naturreservat och Bärsjöns naturreservat. Ett fikabord och informationsskyltar finns i slutet av den skogsbilväg som går vid gränsen mellan de båda naturreservaten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Brostugugölens naturreservat ur besluten från 2016 och 2022. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger med fler än 50 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 50,5 hektar

Skyddsår: 2016 och utvidgat 2022

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss