Kristineberg naturreservat

Kristineberg är ett stort orört skogsområde med en varierad natur och spår efter gruvbrytning. Landskapet påminner om Tivedens vilda skogar några mil härifrån.                                         

Kristineberg är högt beläget på upp till 190 meters höjd. Naturen växlar mellan karga torra hällmarker och dramatiska sprickdalar med torra mattor av fuktig mossa i granskogen. I de höglänta delarna växer tallskog på hällarna, en miljö som uppskattas av tjäder och andra skogsfåglar som till exempel tofsmes, talltita och olika hackspettar.

Lilla Grissjögölen är en liten tjärn omgiven av knotiga tallar och doftande skvattram. Här växer missne med sina oansenliga blommor i en tjock kolv. Nedanför kolven sitter det stora vita hölsterbladet som gör blomman så vacker.

Vid tjärnen finns också en liten höjd varifrån du kanske får syn på smålommen. Den bygger ett enkelt bo vid stranden av små sjöar och tjärnar omslutna av våtmarker och skog.

Hela området ligger i en geologiskt intressant trakt i närheten av Zinkgruvan. Öster om naturreservatet finns flera gruvhål. Även i det sydligaste hörnet kan du hitta en gammal provbrytning, som visar att det har sökts efter malm här.

För dig som besökare

Reservatet är bitvis lite otillgängligt, men också väldigt inbjudande. En parkering med plats för minst fem bilar ligger centralt vid reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka reservatet efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 36,5 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland