Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kristineberg naturreservat

Kristineberg är ett stort orört skogsområde med en varierad natur och spår efter gruvbrytning. Landskapet påminner om Tivedens vilda skogar några mil härifrån.                                         

Kristineberg är högt beläget på upp till 190 meters höjd. Naturen växlar mellan karga torra hällmarker och dramatiska sprickdalar med torra mattor av fuktig mossa i granskogen. I de höglänta delarna växer tallskog på hällarna, en miljö som uppskattas av tjäder och andra skogsfåglar som till exempel tofsmes, talltita och olika hackspettar.

Lilla Grissjögölen är en liten tjärn omgiven av knotiga tallar och doftande skvattram. Här växer missne med sina oansenliga blommor i en tjock kolv. Nedanför kolven sitter det stora vita hölsterbladet som gör blomman så vacker.

Vid tjärnen finns också en liten höjd varifrån du kanske får syn på smålommen. Den bygger ett enkelt bo vid stranden av små sjöar och tjärnar omslutna av våtmarker och skog.

Hela området ligger i en geologiskt intressant trakt i närheten av Zinkgruvan. Öster om naturreservatet finns flera gruvhål. Även i det sydligaste hörnet kan du hitta en gammal provbrytning, som visar att det har sökts efter malm här.

För dig som besökare

Reservatet är bitvis lite otillgängligt, men också väldigt inbjudande. En parkering med plats för minst fem bilar ligger centralt vid reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka reservatet efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kristinebergs naturreservat ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla mossor, lavar eller svampar men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 36,5 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Motala

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss