Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fjällmossen naturreservat

I hjärtat av Kolmården utmed gränsen mellan Östergötland och Sörmland ligger ett stort komplex av orörda myrmarker. Möt den storslagna naturen via någon av vandringslederna och njut av tystnaden.

Största delen av naturreservatet består av öppen myrmark med tallskog runt om. Det finns både ung och riktigt gammal skog. Typiska myrmarksfåglar som setts här är orre, storspov, skogssnäppa, rödbena, grönbena, trädpiplärka och ängspiplärka. 

Större delen av Fjällmossen är ett så kallat fattigkärr. Det betyder att vattnet har passerat genom mineraljord innan det kommit ut på myren. Men här och var finns också mossepartier som får sin fuktighet enbart från regn och snö. Växligheten på mossarna består till stora delar av gles och lågvuxen tall. Risväxter som skvattram, lingon, kråkbär och ljung är typiska. Därför kallas dessa mossar för tallrismossar. På mossen kan du också hitta de nyttiga bären hjortron och tranbär.

Att växa på myrmark är mycket krävande, vilket inte många växter klarar med framgång. Men några är specialiserade på att uthärda. Ett exempel är tuvsäv som här har en av sina få östsvenska växtlokaler. Andra intressanta arter är brunag och strängstarr. Mossnycklar är en mycket ovanlig orkidé som finns på myren.

Ute på mossen ligger flera skogsklädda ”öar” och "uddar", oftast med lågvuxen tall. Honungsholmen utmärker sig med sin brandpräglade skog med tallar som är över trehundra år. Naturvårdsbränningar har genomförts på Stora Holmen (år 2010) och norr om honungsholmen (år 2013). Länsstyrelsen har även lagt igen gamla torvtäkter och diken för att återupprätta de hydrologiska värdena på mossen med mycket goda resultat.

För dig som besökare

Till Fjällmossen finns flera entréer/parkeringsplatser. Vandringslederna i reservatet är relativt lätta att gå. Spänger tar dig torrskodd över de blöta markerna.

Huvudparkering:

Huvudentrén till reservatet ligger nordväst om Vrångsjön. Parkeringen har plats för cirka tio bilar och har även plats för buss. Parkeringen hålls plogad under vintern. Här finns en grillplats med vedförråd och fikabord. Från parkeringen går en vandringsled norrut som ansluter till Sörmlandsleden. Från parkeringen startar även "Addmire-leden" söderut som också ansluter till Sörmlandsleden. Vid sjön Lilla Göljen finns dass, två vindskydd, grillplats och fikabord. Ved hämtas 400 meter bort. Halvvägs mot vedförrådet finns en kallkälla. I sjön Lilla Göljen finns den ovanliga blodigeln.

Från Sörmlandsleden kan du göra en avstickare in på "Brandstigen" som är en tre kilometer lång promenad som går ut till Stora Holmen som naturvårdsbrändes år 2010. Utmed "Brandstigen" finns informationsskyltar som berättar om naturvårdsbränning och arter som gynnas av brand.

Parkering nära Lövsjön:

Vid infarten från Kolmårdens djurpark finns ännu en stor parkeringsplats. Här finns fikabord och härifrån startar "Lövsjöstigen" som går i en rundslinga som är fem kilometer lång. Från Munkdammarna finns en kortare stig på 400 meter som följer en gammal medeltida väg upp till Papptorp. Vid Linudden möter man Fjällmossens väldiga myrmarker.

Parkering nära Fjällmossens by:

Slutligen finns också en parkering öster om Fjällmossens by. Här får två bilar plats. Här går vandringsleden "Gammeltallstigen" i en rundslinga som är 1,5 kilometer lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Fjällmossens naturreservat från 2011.

 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka svamp och bär men du får inte plocka växter.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 516 hektar (Östergötland) 305 hektar (Södermanland)

Skyddsår: 1999 utökat 2011

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Södermanland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss