Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Håleberget naturreservat

OBSERVERA!
Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig.

I Hålebergets naturreservat kan du ta dig från branternas orörda natur till örtrika skogar och hagmarker. Från bergets högsta topp, 235 meter över havet, har du en vidunderlig utsikt över Omberg och Vättern. Klara dagar kan du se över till Västgötasidan.

Genom reservatet löper en förkastning som gett upphov till mäktiga branter. Eftersom bergsbranter är svårtillgängliga har de av naturliga skäl brukats i mycket liten omfattnig. Därför finns här flera sällsynta och hotade arter som kräver gammal och orörd skog för att kunna leva och fortplanta sig.

Här finns många rödlistade arter av svampar, mossor och lavar. Några som kan nämnas är grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka. 

I dalen nedanför branterna rinner Sätersån fram och vatten tränger upp i små källor och bäckar. Örtrika lundar, med mycket blåsippor, blandas med blöta sumpskogar. Ett bäverdämme har dämt upp Sätersån så att cirka 2 hektar skog dränkts, och många träd har dött. Detta vattendränkta område med mycket död ved är ett paradis för många sällsynta skalbaggar och andra insekter.

I reservatets östra del finns många spår efter människans slit i det gamla odlingslandskapet. Bland torpargrunder och gamla vägar finns också levande fornminnen som till exempel växterna stagg och backnejlika som lever kvar sedan liens tid. 

För dig som besökare

Vid reservatet finns en parkering för cirka 10-15 bilar. Vid parkeringen startar två vandringsleder; en orangemarkerad som är 2,1 kilometer lång och en gulmarkerad som är 0,7 kilometer lång.

Den orangea leden går bitvis genom rejält kuperad terräng och passerar flera fina utsiktsplatser och branta stup. Tänk på att bergshällarna blir hala när marken är blöt.

Delar av området har angripits av granbarkborre vilket gjort att granar har dött längs med vandringsleden. Dessa döda stående granar blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig när du vistas i området.

Vid parkeringen finns informationsskyltar och två fikabord. Tack för att du tar med dig ditt skräp hem och inte eldar i reservatet!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för dig som besökare. Detta är ett kortfattat och förenklat utdrag från beslutet om Hålebergets naturreservat från 2003.

 • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 48 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Motala

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00