Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bäckängsmon naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Bäckängsmon svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Bäckängsmon naturreservat är en magnifik brant i ett sällsynt naturskönt landskap. Vidgreniga och månghundraåriga jätteekar står i skogsbrynet som övergår i gammelskog med grova och högvuxna granar och tallar.

I östra delen av reservatet rinner en liten bäck som kantas av grova ekar. Bäcken rinner så småningom nedför några klippor, vilket är en unik syn för denna plats, speciellt efter kraftigt regn eller snösmältning. På ekarnas bark växer brun nållav och på marken finns en flora som visar att området tidigare har betats under en lång tid. 

Reservatet består huvudsakligen av en gammal barrblandskog. Här finns det gott om grova träd och runtom i skogen finner du en hel del död ved där olika arter har bosatt sig. Här är marken klädd med mossa och i de övre delarna av skogen finns det gott om blåbär- och lingonris.

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Bäckängsmon svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

Bäckängsmon ligger utmed väg 134 mellan Åtvidaberg och Kisa. Det finns en parkering med plats för cirka två bilar söder om vägen. Vid parkeringen finns informationsskylt och fikabord. Från parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled som är cirka 1,8 kilometer lång och går i en rundslinga genom reservatet. Första sträckan av leden är ganska krävande då den går rakt upp i branterna. Leden går sedan delvis längs med en lättvandrad gammal körväg i skogen.

Var uppmärksam på att det finns en del stående döda granar i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och blir lätt spröda och kan gå av.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bäckängsmons naturreservat ur beslutet från 2006. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte gräva upp växter eller samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 15,1 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss