Bäckängsmon naturreservat

Bäckängsmon naturreservat är en magnifik brant i ett sällsynt naturskönt landskap. Vidgreniga och månghundraåriga jätteekar står i skogsbrynet som övergår i gammelskog med grova och högvuxna granar och tallar.

I östra delen av reservatet rinner en liten bäck som kantas av grova ekar. Bäcken rinner så småningom nedför några klippor, vilket är en unik syn för denna plats, speciellt efter kraftigt regn eller snösmältning. På ekarnas bark växer brun nållav och på marken finns en flora som visar att området tidigare har betats under en lång tid. 

Reservatet består huvudsakligen av en gammal barrblandskog. Här finns det gott om grova träd och runtom i skogen finner du en hel del död ved där olika arter har bosatt sig. Här är marken klädd med mossa och i de övre delarna av skogen finns det gott om blåbär- och lingonris.

För dig som besökare

Bäckängsmon ligger utmed väg 134 mellan Åtvidaberg och Kisa. Det finns en parkering med plats för cirka två bilar söder om vägen. Vid parkeringen finns informationsskylt och fikabord. Från parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled som är cirka 1,8 kilometer lång och går i en rundslinga genom reservatet. Första sträckan av leden är ganska krävande då den går rakt upp i branterna. Leden går sedan delvis längs med en lättvandrad gammal körväg i skogen.

Var uppmärksam på att det finns en del stående döda granar i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och blir lätt spröda och kan gå av.  

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland