Bäckängsmon naturreservat

Bäckängsmon naturreservat är en magnifik brant i ett sällsynt naturskönt landskap. Vidgreniga och månghundraåriga jätteekar står i skogsbrynet som övergår i gammelskog med grova och högvuxna granar och tallar.

I östra delen av reservatet rinner en liten bäck som kantas av grova ekar. Bäcken rinner så småningom nedför några klippor, vilket är en unik syn för denna plats, speciellt efter kraftigt regn eller snösmältning. På ekarnas bark växer brun nållav och på marken finns en flora som visar att området tidigare har betats under en lång tid. 

Reservatet består huvudsakligen av en gammal barrblandskog. Här finns det gott om grova träd och runtom i skogen finner du en hel del död ved där olika arter har bosatt sig. Här är marken klädd med mossa och i de övre delarna av skogen finns det gott om blåbär- och lingonris.

För dig som besökare

Bäckängsmon ligger utmed väg 134 mellan Åtvidaberg och Kisa. Det finns en parkering för besökare vid Söderö gård. Vid parkeringen finns informationsskylt och fikabord. Från parkeringen startar en vandringsled som går i en rundslinga genom reservatet. Första sträckan av leden är ganska krävande då den går rakt upp i branten. Leden ansluter sedan till att gå i en gammal väg. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 15,1 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland