Mörkviken naturreservat

Mot sjön Drögen ligger en västvänd bergsbrant med gammal tallskog och granskog. Välkommen till Mörkvikens naturreservat mellan Ulrika och Kisa, där skogen har fått stå orörd på grund av den otillgängliga terrängen.

I Mörkvikens naturreservat finns några av Östergötlands kanske grövsta och äldsta tallar. Några av dem bär både spår av tidigare bränder, så kallade brandljud och spår efter stämpelyxa, som var skogvaktarens sätt att visa vilka träd som skulle avverkas. Som tur var tog skogshuggarna ett annat beslut och träden står fortfarande kvar än idag.

I övrigt består skogen av mycket gammal och långsamt växande gran. Större delen av skogen är självgallrande och har stor mängd död ved och inslag av lövträd här och var. Så kallad självgallring är en naturlig process som sker i gamla obrukade skogar. Här tillåts träden att dö och falla av naturliga orsaker. I ljusluckan som uppstår efter ett dött träd kan nya plantor gro.

Vacker utsikt från vandringsledens högsta punkter. Foto: Marcelle Johansson

För dig som besökare

I Mörkviken finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga. Det finns en gammal kulturstig som leder ända bort till Fagerhult men stigen är inte markerad. Närmaste parkeringsplats med informationsskylt finns cirka en kilometer därifrån vid Kottebo naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Mörkvikens naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar, kräftdjur, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 11,4 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Kinda

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss