Mörkviken naturreservat

Reservatet består av en västvänd bergbrant, mot sjön Drögen och vägen mellan Ulrika och Kisa, med gammal tall- och granskog. Skogen har fått stå orörd på grund av den otillgängliga terrängen. Här kan du möta några av Östergötlands kanske äldsta träd. 

Följ reservatsslingan och möt några av Östergötlands grövsta och kanske äldsta tallar. Några av dem bär både spår av tidigare bränder, så kallade brandljud och spår efter stämpelyxa, som var skogvaktarens sätt att visa vilka träd som skulle avverkas. Som tur var tog skogshuggarna ett annat beslut när de kom fram till träden och de står alltså fortfarande kvar än idag.

I övrigt består skogen av mycket gammal och långsamt växande granskog med ett visst lövinslag. Några partier utgörs av yngre skog. Skogen har varit befriad från skogsskötsel och innehåller därför stor andel självgallrad och död ved.

För dig som besökare

Det är svårt att besöka området då du kommer med bil. En liten P-ficka finns utmed vägen. Annars går det bra att stå borta på parkeringen till Kottebo naturreservat eller i vägkröken ute vid sjön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 11,4 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland