Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Limmernskogarna naturreservat

Naturreservatet består av två delar och har lite olika karaktär där de ligger på varsin sida av sjön Limmern. Norra sidan är som en stor lund med höga stammar av lind, ek och asp medan delen söder om sjön är mer kuperad och innehåller allt från hällmarker till gamla hagmarker.

Om man kikar på en karta från mitten av 1800-talet ser man att nära hälften av området då var ängsmark där man slog hö till djurens vinterfoder. Större delen av Träboudden på reservatets norra del var en sådan slåtteräng. När ängsbruket försvann förvandlades området till en lundartad blandskog. Nu finns här gott om höga trädstammar och då inte minst gamla aspar.

Aspens ved är mjuk och hackspettar kan med lätthet hacka ut bohål i stammarna. Gröngölingen och spillkråkans enrummare blir senare hem för skogsduva, kaja, stare och andra fåglar som häckar i hålrum.

Både sjöns namn och floran vittnar om att marken är kalkrik. Limmern kommer från "limsten" - ett gammalt ord för kalksten. På marken kan du hitta kalkgynnade växter som tibast, underviol, vårärt, sårläka och lungört.

Naturen i reservatets södra del är tydligt gynnat av det skogsbete som pågick under lång tid. I "Asphagen" gick kor från Skullebo gård och betade i skogen ända fram till 1980-talet. Därför kan du idag vandra i en härlig blandning av lövrika skogar, hällmark och gammal hagmark. På höjderna går berget i dagen och i den ljusa, magra hällmarksskogen växer gamla tallar med flacka kronor och grova grenar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen startar en vandringsled som går i en rundslinga i reservatet. Leden är markerad med orange färg och är cirka en kilometer lång. Leden tar dig ut till en udde vid sjön Limmern där det finns en anordnad eldstad med vedförråd och fikabord. Här finns även en enkel badbrygga som får nyttjas av alla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 29,4 hektar

Skyddsår: 2014

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00