Hylta bränder naturreservat

Hylta bränders trädklädda sluttningar vetter mot sjön Övre Föllingen. Om du som besökare trotsar den svårframkomliga terrängen och vandrar upp på höjderna bland död ved och en artrik skog belönas du slutligen av en slående utsikt.

På de branta sluttningarna i naturreservatet växer en talldominerad barrskog. Tallarna är 100-125 år gamla och skogen har även inslag av 100-årig granskog. På vissa av träden kan du se spår efter bränder i området, så kallade brandljud.

Här finns även områden med spår av bete, där enstaka vidgrenade och grova ekar står bland hässlebrodd och blåsippa.

De höga branterna erbjuder solvarma och fuktiga miljöer som ger goda förutsättningar för ovanliga växter och djur. På hällarna växer fönster- och renlavar.

Det finns gott om död ved i området, speciellt i reservatets östra del. Detta gynnar många arter som behöver just död ved och gamla träd för att kunna överleva. Tallticka och ullticka är till exempel svampar som trivs i just skogar som denna.

För dig som besökare

I naturreservatet Hylta bränder tar du dig fram "på egen hand". Här finns ingen anordnad parkeringsplats och inga anläggningar för dig som besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Hylta bränder ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd, buskar, grenar och stammar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla mossor eller lavar.
  • Du får plocka matsvamp, men inga andra svampar.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 25,2 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Kinda

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss