Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korpebogölen naturreservat

Korpebogölens naturreservat får sin dramatiska karaktär av den blockiga brant som sträcker sig från södra till norra spetsen. Den gamla skogen är artrik, men nedanför branten kan man även se historiska spår av människans odling och kolning.

Branten som är östvänd är bitvis svårframkomlig med sina stora block och det förekommer även stup.

Gran är det vanligaste trädslaget, men det finns även inslag av bland annat tall, asp, björk och ek. Den gamla skogen är orörd, har gott om död ved och har en hög luftfuktighet som ger förutsättningar för många krävande och sällsynta arter, främst bland lavar, mossor och vedsvampar. Exempelvis kan man hitta den lilla gröna sköldmossan på liggande trädstammar.

Nedanför branten, där marken är mer flack, finns en gammal åker som nu är skogsbevuxen.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. Vid parkeringen finns informationsskylt om naturreservatet och resterna av en koja som kolare använde förr när de gjorde kol. I reservatet finns inga leder eller anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Korpebogölens naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte rida eller cykla.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 24,1 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss