Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Boda naturreservat

I Stora Boda naturreservat kan du ströva omkring i ett småkuperat landskap med gammelskog, vackra hällmarker och fuktiga myrar. Det är en miljö där många ovanliga växter, djur och svampar trivs.         

Områdets höga naturvärden är framförallt knutna till de långsamt växande granarna, gamla tallar och döda träd som befinner sig i olika stadier av nedbrytning. Denna miljö är viktig för många sällsynta svampar, lavar, fåglar och insekter.

Den döda veden ger både mat och husrum till en rad arter som har det svårt i de hårt brukade skogarna. I Stora Boda lever bland annat den sällsynta tallinsekten raggbock. På liggande döda tallar kan du finna den hotade dvärgbägarlaven.

Kombinationen av hällmark, gles tallskog och myrmark är idealisk för tjädern, som har flera spelplatser i området. Under varma juninätter går det att att höra nattskärrans entoniga spinnande läte timmar i sträck. Andra exempel på fåglar som du kan träffa på är orre samt olika arter av hackspettar och ugglor. 

I Stora Boda har våra förfäder under långa tider huggit i skogen och byggt kolmilor för att utvinna träkol. Alldeles vid ingången till naturreservatet kan du se en kolbotten. Om du skrapar lite med foten i marken kommer den svarta kolstybben fram.

För dig som besökare

Genom reservatets norra del går en vandringsled som binder samman Stora Boda med tre andra naturreservat; Fågelmossen, Hästtumla och Bromossen. Ledens sammanlagda längd är på cirka 1,2 mil. Men du kan välja att bara gå den tre kilometer långa leden som går runt i Stora Boda naturreservat. Vandringen börjar vid parkeringen där det också finns ett fikabord. Naturen växlar mellan skog, bara hällar och myr. I söder finns även ett höjdparti med utsikt över skogarna söderut mot sjön Stråken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Stora Boda naturreservat ur beslutet från 2013. Texten är förenklad:

  • Motorfordon får endast köras på bilväg.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur, mossor, lavar, eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 63,7 hektar

Skyddsår: 2013

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss