Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsvikelandet naturreservat

Här finner du en bergig halvö med barrskog och en lång, flikig strandlinje. Ett stycke vildmark i södra delen av den östgötska skärgården.

Åsvikelandet omges av havsfjärdar och djupa vikar med höga och klippiga stränder. Åsvikelandet gränsar till två andra naturreservat; Kvädöfjärden och Torrö. 

Stora delar av det kuperade Åsvikelandet är klädda med skog där bergsryggar och dalgångar avlöser varandra. Utmed havet finns barrskog som stått orörd under lång tid och liknar urskog.

De centrala delarna består av ett öppet odlingslandskap med mycket ek. På marken finner du en rik växtlighet med bland annat hässlebrodd, blåsippa och bergmynta.

Längs de långa stränderna som omger Åsvikelandet finns stora mängder fåglar. Till häckfåglarna hör ejder, vigg, skäggdopping, drillsnäppa, större strandpipare och rödbena.

För dig som besökare

Området är ett populärt utflyktsmål för bland annat fiskare och friluftsintresserade från hela Europa. En parkeringsplats med plats för nio bilar finns centralt i reservatet. Det finns även en mindre parkering i slutet av vägen innan bron till Torrövägen. Denna parkering har plats för fem bilar. Vid båda parkeringarna finns även fikabord och informationsskylt.

Från båda parkeringarna startar två olika vandringsleder som går i var sin slinga i området. Den norra vandringsleden är cirka sju kilometer och den södra är cirka åtta kilometer. Från vandringslederna kan du även fortsätta ut till Torrö naturreservat. Ledsystemet i reservatet är en del av Östgötaleden och är markerad med orange färg.

Längs med lederna finns flera rastplatser med eldstäder och fikabord. Ett vindskydd finns vid Långstadudden och vid Kråkvik finns en trevlig raststuga för övernattning. Stugan är öppen året runt. Dass finns vid stugan i Kråkvik, vid Långstadudden samt vid Västra Stäket.

Båda vandringsslingorna passerar en kortare sträcka genom hagmarker som sommartid betas av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Åsvikelandets naturreservat från 1996.

 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att spränga, borra, rista eller måla.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter, mossor eller lavar.
 • Du får förankra båt max två dagar i följd på samma strand.
 • Du får tälta max två dagar i följd på samma plats.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Motorfordon får bara parkeras på särskilt anordnad parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1560 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss