Åsvikelandet naturreservat

Här finner du en bergig halvö med barrskog och en lång, flikig strandlinje. Ett stycke vildmark i södra delen av den östgötska skärgården.

Åsvikelandet omges av havsfjärdar och djupa vikar med höga och klippiga stränder. Åsvikelandet gränsar till två andra naturreservat; Kvädöfjärden och Torrö. 

Stora delar av det kuperade Åsvikelandet är klädda med skog där bergsryggar och dalgångar avlöser varandra. Utmed havet finns barrskog som stått orörd under lång tid och liknar urskog.

De centrala delarna består av ett öppet odlingslandskap med mycket ek. På marken finner du en rik växtlighet med bland annat hässlebrodd, blåsippa och bergmynta.

Längs de långa stränderna som omger Åsvikelandet finns stora mängder fåglar. Till häckfåglarna hör ejder, vigg, skäggdopping, drillsnäppa, större strandpipare och rödbena.

För dig som besökare

Området är ett populärt utflyktsmål för bland annat fiskare och friluftsintresserade från hela Europa. Det finns gott om anordningar för besökare med cirka 2 mil vandringsled, vindskydd, grillplatser och en trevlig övernattningsstuga vid Kråkvik.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1560 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats