Lustigkulle naturreservat

Lustigkulle naturreservat är en skogbevuxen kulle norr om Motala. En vältrampad stig går runt detta lilla reservat med gamla grova tallar.                                              

Det mest framträdande på Lustigkulle är de grova tallarna och de gamla granarna. De äldsta träden är troligen cirka 300 år gamla. Flera av tallarna är riktigt grova och tittar du närmare kan du se kläckhål efter skalbaggslarver som krupit ut ur den grova barken. På de norra delen av kullen är tall och gran vanligast och söderut blandas barrskogen med mer lövträd, till exempel ek.

På de fuktigare markerna finns gott om blåbärsris och på torrare mark växer mycket lingon. Andra vanliga växter i reservatet är harsyra, björkpyrola, smultron, stenbär, ekorrbär och vårfryle. Här och var växer buskar av skogsolvon och skogslönn.

I reservatet pågår försök med att så in den hotade mosippan. Denna växt har väldigt speciella krav på sin miljö och har därför minskat kraftigt i antal.

Lustigkulle ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård. Enligt ortnamnsarkivet omnämndes området första gången 1386 och kallades då för Kalfsbygd.

För dig som besökare

Lustigkulle ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård. En bit in på en grusväg finns en parkeringsplats med plats för cirka tre till fyra bilar (se karta nedan). Från parkeringen får du promenera utmed en gammal skogsbilväg cirka 400 meter till reservatet. Runt reservatet går sedan en vältrampad men omarkerad stig/väg som är drygt en kilometer lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Lustigkulle ur beslutet från 1998. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 12 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Motala

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss