Kjusebo naturreservat

Kjusebo är ett varierat område med flera naturtyper. Den gamla skogen är viktig för många ovanliga växter och djur, som har svårt att klara sig i det moderna skogsbruket.

Om du följer den gamla brukningsvägen från Sätra kommer du in i en frodig blandskog. Här trivs såväl tall och gran som hassel, ek och andra lövträd.

Efter en stunds promenad blir det brantare och lite svårare att ta sig fram. Området är starkt präglat av den förkastningsbrant som sträcker sig längs Kjusebosjön och söderut. Klättrar du uppför branten kommer du snart upp på en fin höjd. Här kan du pusta ut och njuta av tystnaden.

Otillgängligheten innebär att stora delar av skogen under lång tid har skyddats mot avverkning, något som gynnat många olika växter, svampar och djur.

På äldre granar växer gammelgranslav och i de allra äldsta granarna går det att hitta den ovanliga granbarkgnagaren. Den avslöjar sig genom millimetersmå hål i barken. Från flera granar hänger också långa trådar med trådbrosklav, en ovanlig lav som behöver hög luftfuktighet och gammal skog för att trivas. Det gäller även den sällsynta blacktickan som framför allt växer på gamla rötade granar.

Som ett stort plockepinn ligger stormfällda träd i delar av området. Det är spår efter stormarna Gudrun och Per som härjade här 2005 och 2007. Den stora mängden träd på väg att förmultna uppskattas av många insekter, svampar, lavar och mossor.

I den norra delen av naturreservatet kan du se rester av mindre åkrar och odlingsrösen, spår efter tidigare generationers hårda arbete. Och i söder ligger ett blänkande litet vatten, Sandbogölen, omgiven av en mosse med doftande skvattram.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kjusebo naturreservat ur beslutet från 2013. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 33 hektar

Skyddsår: 2013

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss