Falkbergen naturreservat

Falkbergens naturreservat ligger utmed Yxningens strand och bjuder på vackra vyer över sjön och dess öar. Det är ett område med gammal skog och tvära branter ner mot sjön. Karga berg är en vanlig syn men det finns också tvära och djupa klyftor med frodig och högväxt skog.

I sjön Yxningens omgivningar finns en hel del gammelskogar kvar och Falkbergens skogar är en av dem. Naturreservatet består av flera småmiljöer med mycket höga naturvärden. Frasigt lavklädda hällmarker med ålderstigna tallar samsas med djupa mossmjuka bergsklyftor med granskog och en och annan gammal asp. Här finns också branter och steniga partier med lövträd som ek och björk. Överlag är skogen gammal och nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk.

För dig som besökare

I Falkbergens naturreservat finns ingen parkering eller andra friluftsanordningar men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Falkbergen bjuder på fina utsiktsvyer och gammelskog. Alldeles i närheten ligger även Fallingebergs naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 26 hektar
Skyddsår: 2019
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland