Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Falkbergen naturreservat

Falkbergens naturreservat ligger utmed Yxningens strand och bjuder på vackra vyer över sjön och dess öar. Det är ett område med gammal skog och tvära branter ner mot sjön. Karga berg är en vanlig syn men det finns också tvära och djupa klyftor med frodig och högväxt skog.

I sjön Yxningens omgivningar finns en hel del gammelskogar kvar och Falkbergens skogar är en av dem. Naturreservatet består av flera småmiljöer med mycket höga naturvärden. Frasigt lavklädda hällmarker med ålderstigna tallar samsas med djupa mossmjuka bergsklyftor med granskog och en och annan gammal asp. Här finns också branter och steniga partier med lövträd som ek och björk. Överlag är skogen gammal och nästan helt opåverkad av modernt skogsbruk.

För dig som besökare

I Falkbergens naturreservat finns ingen parkering eller andra friluftsanordningar men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Falkbergen bjuder på fina utsiktsvyer och gammelskog. Alldeles i närheten ligger även Fallingebergs naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Falkbergens naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte samla ved, genar, trä.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, ritsa, hacka eller måla.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i bergsbranter eller träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 26 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss