Staffanstorp naturreservat

Längs stigarna i Staffanstorp vandrar du genom en natur med omväxlande barrskog, lövskog, åkrar och öppna betesmarker med stora ekar. Här och var i den kuperade omgivningen finns också kärr och små sjöar. Djurlivet är rikt och blomsterprakten stor.

Örtrika granskogar och hasselrika lundar formar stora delar av reservatet. På våren täcks de av växter som gynnas av den kalkrika marken, till exempel blåsippor, svalört och lungört. Under hasseln kan du få se en märklig rosa knubbig växt som inte har någon grön färg alls. Det är vätteros som parasiterar på hassel och därför inte behöver eget klorofyll.

Staffanstorps ryggar och kullar bildades då den smältande inlandsisen lämnade kalkrik morän i området. I sänkorna finns idag tre sjöar och några mindre kärr. I sjöarna finns ett rikt insektsliv som gynnar fåglarna i området. Här finns rödstjärt, gröngöling och kattuggla. Vår och försommar är bästa tiden att njuta av blomsterprakten och sången från de mer än 50 fågelarterna.

Vid Mellansjön kan du studera ag, ett halvgräs som är vanligt på Gotland men sällsynt i övriga landet. I kärrpartierna kring sjön växer bland annat den köttätande växten sileshår och orkidéerna honungsblomster och kärrknipprot.

I Staffanstorp finns spår av mänsklig historia från järnålder och framåt. Området användes av våra förfäder till slåtter och bete. Detta landskap bevaras och restaureras med årligt bete och slåtter. På de torra, kalkrika backarna finns en intressant flora, till exempel det ovanliga toppjungfrulinet. 

Föreskrifter

*Regler för besökare i Staffanstorp naturreservat:

 • Du får inte gräva upp växter eller plocka blommor, mossor och lavar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Cykel, motordrivna fordon och övriga transportmedel får endast framföras på väg för allmän trafik.
 • Du får bara parkera på skyltad parkeringsplats.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Staffanstorps naturreservat från 1970.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland