Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hästtumla tallskog naturreservat

Hästtumla naturreservat och tre närliggande naturreservat bildar tillsammans ett stort område med skyddad gammelskog. Den gamla barrskogen är en värdefull fristad för många sällsynta djur, växter och svampar. Naturreservaten binds samman av en vandringsled som bjuder på fina upplevelser i rofylld natur.

I Hästtumla står träden glest på ett tunnt jordtäcke. Det är tecken på att skogen tidigare härjats av skogsbrand. Förr i tiden brann skogen regelbundet. För att gynna de växter och djur som är beroende av återkommande skogsbränder kan så kallade naturvårdsbränningar genomföras.

Gamla och döda träd i området innebär att flera skalbaggar, mossor och lavar trivs. Den sällsynta raggbocken hör hemma i denna natur, liksom den rödlistade dvärgbägarlaven. Den ovanliga talltickan växer på tallar som är över 150 år gamla.

Både sparvuggla och pärluggla kan höras i reservatet. Intill leden i nordväst sitter en stor fågelholk avsedd för just pärluggla. Holken sitter uppe eftersom det i dagens skogar finns ont om gamla träd med naturliga håligheter eller träd med murken och mjuk bark där hackspettar kan hacka hål. Skogens miljö är även gynnsam för tjäder och orre.

För dig som besökare

Nära Hästtumla ligger tre andra naturreservat; Stora Boda, Bromossen och Fågelmossen. En 1,2 mil lång vandringsled binder samman alla fyra naturreservaten. Ledsträckan inne i själva Hästtumla är dock drygt en kilometer. Stövlar eller kängor rekommenderas inför din vandring. Grusvägarna som går längs med reservatet skapar goda möjligheter för dig att anpassa din vandring och utforma egna promenadslingor i olika längder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Hästtumla tallskog ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

  • Motorfordon får endast köras på befintliga vägar.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, kräftdjur, mossor, lavar, eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 33,3 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss