Hästtumla tallskog naturreservat

Hästtumla naturreservat och tre närliggande naturreservat bildar tillsammans ett stort område med skyddad gammelskog. Den gamla barrskogen är en värdefull fristad för många sällsynta djur, växter och svampar. Naturreservaten binds samman av en vandringsled som bjuder på fina upplevelser i rofylld natur.

I Hästtumla står träden glest på ett tunnt jordtäcke. Det är tecken på att skogen tidigare härjats av skogsbrand. Förr i tiden brann skogen regelbundet. För att gynna de växter och djur som är beroende av återkommande skogsbränder kan så kallade naturvårdsbränningar genomföras.

Gamla och döda träd i området innebär att flera skalbaggar, mossor och lavar trivs. Den sällsynta raggbocken hör hemma i denna natur, liksom den rödlistade dvärgbägarlaven. Den ovanliga talltickan växer på tallar som är över 150 år gamla.

Både sparvuggla och pärluggla kan höras i reservatet. Intill leden i nordväst sitter en stor fågelholk avsedd för just pärluggla. Holken sitter uppe eftersom det i dagens skogar finns ont om gamla träd med naturliga håligheter eller träd med murken och mjuk bark där hackspettar kan hacka hål. Skogens miljö är även gynnsamm för tjäder och orre.

För dig som besökare

Nära Hästtumla ligger tre andra naturreservat; Stora Boda, Bromossen och Fågelmossen. En 1,2 mil lång vandringsled binder samman alla fyra naturreservaten. Ledsträckan inne i själva Hästtumla är dock drygt en kilometer. Stövlar eller kängor rekommenderas inför din vandring. Grusvägarna som går längs med reservatet skapar goda möjligheter för dig att anpassa din vandring och utforma egna promenadslingor i olika längder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 33,3 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00