Bjälnäs naturreservat

På en udde ut i sjön Sommen ligger Bjälnäs. Där land möter vatten har vågorna skapat kala klipphällar. In mot land övergår naturen i betade ekhagmarker med ett betat kärr, ädellövskogar och branter.

I Bjälnäs har marken länge nyttjats till bete och slåttermark åt boskapen. På den gamla häradskartan från 1876 ser man att större delen av Bjälnäs varit trädbevuxen slåttermark.

På några av de äldsta askarna kan man se spår av hamling. Hamling var förr ett vanligt sätt att ta till vara lövet som ett extra vinterfoder till boskapen. Under liens tid etablerade sig en flora och fauna som är anpassad till återkommande slåtter och bete.

Dessa växter och djur kan vi än i dag njuta av tack vare att området fortfarande betas av nötkreatur. På de solöppna, torra och mer näringsfattiga markerna växer bland annat jungfrulin, svinrot, stagg och solvända.

Ett öppet betat kärr skapar variation i området och ger livsutrymme åt till exempel grodor. Betesmarkerna i Bjälnäs domineras av stora ekar. På barken växer flera hotade lavar. I ädellövskogen finns en mer lundartad flora med tibast, trolldruva och desmeknopp.

För dig om besökare

Bjälnäs naturreservat nås bäst från vattnet med båt eller kajak. De släta hällarna på udden vid Bjälnäsa hall bjuder på fina badmöjligheter.

Kommer du med bil finns en parkering med plats för cirka tre bilar norr om reservatet. Från parkeringen får du gå till fots cirka en kilometer ner till reservatet. Du går då längs med en grusväg.

Sommartid betas hela större delen av reservatet av får. Vi rekommederar att du inte går in med hund i hagarna under denna period då betesdjuren kan bli stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 26 hektar
Skyddsår: 2003
Kommun: Boxholm
Markägare: privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland