Hälla naturreservat

Det nästan hundra hektar stora naturreservatet Hälla skiljer sig tydligt från ett i övrigt intensivt brukat landskap. Här kan du hitta solbelysta gläntor där det är fint att slå sig ner på en omkullfallen stam och njuta av lugnet, de grova träden och tystnaden.

I reservatet finns hällmarkstallskogar, myrar med skvattram, branter och stråk av gammal granskog. I de gamla bondeskogarna har avverkning och huggning skett med stor försiktighet genom åren och kalhyggen och ungskogar lyser med sin frånvaro.

Förr i tiden använde människorna i trakten Hällaskogen som en del av sitt jordbruk. Små åkertegar låg här och där och till för bara några generationer sedan fick kreaturen beta fritt i skogen.

I området finns det gott om döda träd. Miljön passar bra för tjäder och andra skogsfåglar, och i de gamla träden finns sällsynta insekter som granbarkgnagare och svart praktbagge.

Ringlav, som normalt lever i fuktiga skogar i Norrland, har i Hällaskogen funnit en sydlig utpost i en förkastningsbrant. I området kan du även hitta de sällsynta lavarna rosa och grå skärelav, som båda växer på ek.

För dig som besökare

Två parkeringar finns för dig som besökare. Den ena parkeringen ligger vid Lyseklint och har plats fyra till fem bilar och här finns fikabord. Den andra parkeringen ligger lite längre söder ut ovanför Misskärr. Den har plats för fyra till fem bilar. Även här finns det fikabord.

Östgötaleden går genom hela naturreservatet mellan de båda parkeringsplatserna. Leden är cirka två kilometer lång. Utmed leden finns två anordnade grillplatser med sittbänkar. En av eldstäderna förvaltas av jaktlaget men besökare är välkomna att använda det.

Från parkeringen vid Misskärr kan du gå en extra slinga på en kilometer, Kajsas slinga som går ut till förkastningsbranten med vacker utsikt över sjön Strolången och Dyhults kulturlandskap. I området finns sittbänkar och en anordnad grillplats.

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i området. Granarna har angripits av granbarkborre och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig.

Hälla naturreservat tillsammans med intilliggande Dyhults naturreservat, Käringbergets naturreservat och Forsums naturreservat, ligger alla utmed Östgötaleden. De sammanbinds inte bara av leden utan är ett bra exempel på skogsskydd på landskapsnivå där det inte blir långt mellan gammelskogarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 97,5 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss