Stutagölen naturreservat

Stutagölen ligger i den södra delen av sprickdalslandskapet kring sjön Sommen i södra Östergötland. Reservatet har en rik flora av mossor och många insekter lever i den döda veden.

Trakten söder om Sommen präglas av tallskogsdominerade höjder och sluttningar och små odlingslandskap såväl uppe på de högsta höjderna som i de lite större dalgångarna. Kring Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av asp och ek i skogarna och till dessa trädslag finns även en artrik flora och fauna.

Naturreservatet domineras av barrblandskogar där tall är det dominerande trädslaget i drygt halva reservatet och gran dominerar på den andra halvan. Lövinslaget är relativt litet, mellan fem och tio procent av virkesförrådet. Längst i öster finns ett område med isälvsgrus som bildar ett åsnät.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. Här finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 32,6 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland