Stutagölen naturreservat

Stutagölen ligger i den södra delen av sprickdalslandskapet kring sjön Sommen i södra Östergötland. Reservatet har en rik flora av mossor och många insekter lever i den döda veden.

Trakten söder om Sommen präglas av tallskogsdominerade höjder och sluttningar och små odlingslandskap såväl uppe på de högsta höjderna som i de lite större dalgångarna. Kring Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av asp och ek i skogarna och till dessa trädslag finns även en artrik flora och fauna.

Naturreservatet domineras av barrblandskogar där tall är det dominerande trädslaget i drygt halva reservatet och gran dominerar på den andra halvan. Lövinslaget är relativt litet, mellan fem och tio procent av virkesförrådet. Längst i öster finns ett område med isälvsgrus som bildar ett åsnät.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 32,6 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland