Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grönkulla naturreservat

I Grönkulla naturreservat finns gammal lövskog. Skogen har fått vara kvar tack vare den svårframkomliga, blockiga terrängen. Här finns bland annat ett rikt fågelliv.

Det som är mest värdefullt med Grönkulla naturreservat är lövskog med gamla träd av asp och björk. Det finns även lindar, lönnar och hasselbuskar. I det småkuperade området finns även mindre områden med gammal barrskog, bland annat i en sänka i öster. Död ved i form av fallna träd av asp och gran är vanligt.

Delar av området är blockigt och stenigt och svårt att ta sig fram i. Det förklarar också varför skogen blivit kvar, marken har helt enkelt varit svår att bruka. Andra delar är lättare att ta sig fram i och har tidigare varit betade.

Fågellivet är rikt med till exempel mesar och hackspettar och man kan se stenknäck och stjärtmes i området. Markfloran är rik med arter som vårärt, tibast, blåsippa, lungört, underviol, ormbär och liljekonvalj.

För dig som besökare

En parkeringsficka finns med plats för två till tre bilar. Vid parkeringen startar en cirka en kilometer lång, orangemarkerad vandringsled som tar dig runt i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Grönkulla naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på befintliga bilvägar.
 • Du får inte ta grenar eller annan ved.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte plocka mossor eller lavar.
 • Det är tillåtet att plocka matsvamp, men inga andra svampar.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 21,5 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss