Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Orrkojgölarna naturreservat

I reservatet finns en mosaik av myrmarker, små skogstjärnar och gamla tallskogar. Här kan man njuta av doften från skvattram och om våren lyssna på orrarnas bubblande läte. I reservatet använder man elden som en skötselmetod.

Halva reservatet består av orörda myrmarker med välvda mossar, plana kärr och stora gölar. På torrare delar växer tall men det finns också helt öppna ytor. Dessa är under tidiga vårmorgnar orrarnas spelplats. Tupparna spänner upp sin solfjäderstjärt, lutar sig framåt och riktigt bubblar av upphetsning.

I kanten av mossen finns ett blött kärr som kallas för lagg. Där är vegetationen rikare med bland annat vattenklöver, ängsull och pors. Även skogstjärnar som Orrkojgölarna kantas av kärrmark. Det blindas gungflyn med bland annat vitag, dystarr och tranbär.

Den fastare marken domineras av tallskog. Många av träden är över 200 år gamla. I de lite fuktigare delarna av tallskogen kan man under sommaren uppleva aromatiska dofter från skvattram. Den knähöga busken är en rhododendron med vita blommor.

Många träd bär spår av brandskador, så kallade brandljud. År 2009 brann ett mindre skogsområde öster om Stora Blankgölen. Branden förmodas ha orsakats av en dåligt släckt brasa. Däremot var skogsbränderna 2017 och 2018 planlagda av Länsstyrelsen. Dessa naturvårdsbränningar gjordes i syfte att behålla en varm och ljus tallskogsmiljö.

För dig som besökare

Från väg 1173 mellan Vistinge och Lemmenäs tar du av på väg österut. En parkering finns i norra änden av Orrkojgölarnas naturreservat. Se karta nedan.

I Orrkojgölarnas naturreservat finns en informationsstig om naturvårdsbränning. Skyltar med illustrerade bilder och lättsam text berättar om naturvårdsbränning och den natur du passerar utmed vandringen. Leden går i en rundslinga som är cirka två kilometer lång. Det finns även en vandringsled runt sjön Stora Blankgölen som är cirka en kilometer lång.

Vid Lilla Orrkojgölen kan du ta dig ut till en fastmarksholme i myren. Där finns ett vindskydd och en anordnad eldplats och ett fikabord. Ved kan du hämta vid parkeringsplatsen. Även vid parkeringsplatsen finns eldplats och fikabord.

Leden passerar genom områden där vi har genomfört naturvårdsbränning. Därför finns en del döda stående träd som du bör vara uppmärksam på. Dessa träd kan gå av och falla.

Utanför reservatet, runt sjön Jusjön och även mot sjön Sarven går också fina vandringsstråk. Passa gärna på att besöka några av alla de andra naturreservaten som ligger alldeles i närheten; Trangölen, Stockgölen, Ågelsjön, Sätramarken, Rödgölen, Herrsjöskogen, Lunnsjöskogen, Jursla gammelskog eller Kvillingeförkastningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Orrkojgölarnas naturreservat ur beslutet taget år 2016. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta ved eller fälla träd.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla ryggradslösa djur som insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får bara göra upp eld på grillplats som är iordningsställd av Länsstyrelsen.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 57,4 hektar

Skyddsår: 1998 och utökades 2016

Kommun: Norrköping

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss