Åtvidsnäs naturreservat

Alldeles intill Åtvidaberg ligger ett innehållsrikt landskap med betade hagmarker och lövträdslundar. Gamla grova ekar vittnar om områdets långa historia som odlingslandskap.

Här kan du njuta av öppna betade hagmarker och lummiga lundar med gamla ekar och lindar. Området är ganska kuperat och det varierade landskapet ger goda förutsättningar för en artrik flora och fauna. På de öppna betesmarkerna blommar bland annat kattfot, svinrot, gullviva och ängsvädd.

En rullstensås slingrar sig vackert genom ädellövskogen i öster. Uppe på åsryggen kan du vandra på Östgötaleden. Fina vyer öppnar upp sig över Håcklasjön och Fallsjön. Utmed sjöarnas stränder växer fuktiga alskogar och björkskogar.

Många av arterna i området är beroende av de gamla grova träden. Här finns till exempel gul dropplav och ekticka. Här finns även Östergötlands landskapsinsekt läderbagge. När dessa arter förekommer är det ett tecken på att det har funnits gamla grova ekar i området under mycket lång tid.

För dig som besökare

Området ligger nära Åtvidabergs tätort. Från väg 35, cirka 300 meter in på vägen mot Åtvidsnäs finns en parkering med plats för cirka 10 bilar. Här står också ett picknickbord. Östgötaleden går genom naturreservatet. Utmed Östgötaleden i näreheten av Fallaån finns en grillplats, ett vindskydd och ett torrdass.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek:  84,7 hektar
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.