Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åtvidsnäs naturreservat

Alldeles intill Åtvidaberg ligger ett innehållsrikt landskap med betade hagmarker och lövträdslundar. Gamla grova ekar vittnar om områdets långa historia som odlingslandskap.

Här kan du njuta av öppna betade hagmarker och lummiga lundar med gamla ekar och lindar. Området är ganska kuperat och det varierade landskapet ger goda förutsättningar för en artrik flora och fauna. På de öppna betesmarkerna blommar bland annat kattfot, svinrot, gullviva och ängsvädd.

En rullstensås slingrar sig vackert genom ädellövskogen i öster. Uppe på åsryggen kan du vandra på Östgötaleden. Fina vyer öppnar upp sig över Håcklasjön och Fallsjön. Utmed sjöarnas stränder växer fuktiga alskogar och björkskogar.

Många av arterna i området är beroende av de gamla grova träden. Här finns till exempel gul dropplav och ekticka. Här finns även Östergötlands landskapsinsekt läderbagge. När dessa arter förekommer är det ett tecken på att det har funnits gamla grova ekar i området under mycket lång tid.

För dig som besökare

Området ligger nära Åtvidabergs tätort. Från väg 35, cirka 300 meter in på vägen mot Åtvidsnäs finns en parkering med plats för cirka tio bilar. Vid parkeringen finns picknickbord och informationsskylt. Det finns även en mindre parkering för en till två bilar längre in i reservatet vid vindskyddet längs "Falla-vägen".

Du kan även ta bussen inom Åtvidabergs tätort till hållplatsen "Strandgatans vändplats" som ligger cirka 300 meters promenad till reservatets parkering. Eller ta bussen mellan Falerum och Åtvidaberg och gå av på hållplats "Korshult". Därifrån kan du gå cirka 600 meter för att komma in på reservatets vandringsled i söder.

Från parkeringen kan du promenera på Östgötaleden som går längs vägen genom naturreservatet. Östgötaleden är markerad med orange färg. Utmed Östgötaleden i närheten av Fallaån finns en grillplats, ett vindskydd och ett torrdass.

I reservatet finns även två vandringsleder markerade med blå stjärna. Den ena slingan heter "Sjörundan" och är cirka en kilometer lång. Den startar från Fallavägen och går i hagmarken norr om vägen. Den andra slingan heter "Reservatsrundan" är cirka tre kilometer och startar från vindskyddet och går i södra hagarna.

Sommartid betas området med nötkreatur. Var noga med att stänga grindar efter dig. Under betesperioder rekommenderar vi att du inte går in med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Åtvidsnäs naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får inte ta grenar eller annan ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur, maskar, mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får bara göra upp eld på grillplats som skyltats av Länsstyrelsen.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek:  84,7 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss