Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kärnskogsmossen naturreservat

Kärnskogsmossen är mest känt för sitt rika fågelliv. Under slutet av april kan man uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplatsen vid Bergön. Ljudkulissen från ett 40-tal spelande orrtuppar är en upplevelse som gör det värt att stiga upp i gryningen.

I norra delen av Östergötland på gränsen mot Örebro län breder Kärnskogsmossens stora och öppna myrmark ut sig i all sin prakt. Området är främst känt för sin rika fågelfauna.

Myrmarkerna är mestadels öppna eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är inte mer än 25 meter. Den flacka marken och de öppna ytorna ger besökaren vida vyer och vackra utsikter.

Särskilt bra sikt får du om du går upp på Bergön som ligger precis intill reservatets parkeringsplats. Här finns även en liten stuga för övernattning för den som vill vakna med fågelsången. Annars rekommenderas en vandring på den spångade leden runt myren.

Inom reservatet finns en rad välbevarade myrtyper där högmosse och topogena kärr täcker de största ytorna. Den omgivande skogen, som kallas Tyleskogen domineras av tall och gran och i den västra halvan finns mer lövrika skogar.

För dig som besökare

Vid reservatet finns en större parkeringsplats. Här finns en grillplats. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenad fram till utsiktsplatsen vid Bergön. Personer med rörelsehinder får köra hela vägen fram till parkeringen vid Bergön. Vid Bergön finns informationsskyltar, en anordnad grillplats, fikabord och dass som är tillgängligt för personer med rörelsehinder. 

Uppe på ett bergskrön med fin utsikt över myren ligger en liten stuga som är öppen för besökande. Man kan gå in och söka skydd för väder och vind, men standarden är låg. En vedeldadkamin finns för kalla nätter. Det är tillåtet att tälta vid Bergön. 

Från Bergön utgår en cirka sex kilometer lång vandringsled. Större delen av sträckan går på träspång. Ledens första sträcka, cirka 500 meter, går på extra bred spång för att vara tillgänglig med rullstol. Utmed spången och vid Gällsjön finns fikabord och grillpats.

Det går även att ta sig till reservatet till fots via Östgötaleden som ansluter till reservatet vid Gällsjön.

I naturreservatets östra del ligger Bibergskärren. Här går en vandringsled på 1,5 kilometer med spänger över myrmarkerna. Leden passerar myrholmar som naturvårdsbrändes 2018. Utmed leden finns en grillplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kärnskogsmossens naturreservat från 2009.

 • Tillträdesförbud råder året runt inom ett särskilt område som denna karta visar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Undantag är på vandringsleder där du alltid får vistas.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon. Undantag på befintlig väg.
 • Du får inte landa med luftfarkost eller framföra skoter, vattenskoter eller utöva vattenskidåkning.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka annan svamp, mossor, växter eller lavar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara elda på anordnad eldplats. Då området tidigare varit militärt övningsområde kan det fortfarande finnas blindgångare/granater kvar i terrängen. Det är därför inte säkert att göra upp eld på andra platser än på de iordninggjorda eldstäderna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 941 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet