Kärnskogsmossen naturreservat

Kärnskogsmossen är mest känt för sitt rika fågelliv. Under slutet av april kan man uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplatsen vid Bergön. Ljudkulissen från ett 40-tal spelande orrtuppar är en upplevelse som gör det värt att stiga upp i gryningen.

I norra delen av Östergötland på gränsen mot Örebro län breder Kärnskogsmossens stora och öppna myrmark ut sig i all sin prakt. Området är främst känt för sin rika fågelfauna.

Myrmarkerna är mestadels öppna eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är inte mer än 25 meter. Den flacka marken och de öppna ytorna ger besökaren vida vyer och vackra utsikter.

Särskilt bra sikt får du om du går upp på Bergön som ligger precis intill reservatets parkeringsplats. Här finns även en liten stuga för övernattning för den som vill vakna med fågelsången. Annars rekommenderas en vandring på den spångade leden runt myren.

Inom reservatet finns en rad välbevarade myrtyper där högmosse och topogena kärr täcker de största ytorna. Den omgivande skogen, som kallas Tyleskogen domineras av tall och gran och i den västra halvan finns mer lövrika skogar.

För dig som besökare

Vid reservatet finns en större parkeringsplats. Från parkeringen är det cirka 400 meters promenad fram till utsiktsplatsen vid Bergön. Personer med rörelsehinder får köra hela vägen fram till parkeringen vid Bergön. Vid Bergön finns informationsskyltar, en anordnad grillplats, fikabord och dass som är tillgängligt för personer med rörelsehinder. 

Uppe på ett bergskrön med fin utsikt över myren ligger en liten stuga som är öppen för besökande. Man kan gå in och söka skydd för väder och vind, men standarden är låg. En vedeldadkamin finns för kalla nätter. Det är tillåtet att tälta vid Bergön. 

Från Bergön utgår en cirka sex kilometer lång vandringsled. Ungefär halva leden går på träspång. Ledens första sträcka, cirka 500 meter, går på extra bred spång för att vara tillgänglig med rullstol. Den del som saknar spång kan vissa tider vara blöt, därför rekommenderas stövlar/kängor. Utmed spången och vid Gällsjön finns fikabord.

Var vänlig respektera att man inte får elda fritt i reservatet. Då området tidigare varit militärt övningsområde kan det fortfarande finnas blindgångare/granater kvar i terrängen. Det är därför inte säkert att göra upp eld på andra platser än på de iordninggjorda eldstäderna. 

Föreskrifter

För delar av området råder tillträdesförbud året runt. Innan du ger dig ut utanför markerade leder bör du därför läsa på informationsskyltar eller i beslutet för att se vilket område det gäller.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 941 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Taiga

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här: