Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Svensmarö naturreservat

Svensmarö naturreservat ligger i den östgötska skärgården. Reservatet består av öarna Svensmarö, Sanningsholmen, Ärholmen och Stora- och Lilla Lindholmarna med omgivande vatten.

Svensmarö naturreservat omfattar flera olika naturtyper, bland annat ekhagmarker och betad skog, strandängar, artrika torrängar, barrnaturskog och övergivna åkrar. Öarna präglas av bergiga partier med uppstickande hällar av ådergnejs. Omväxlande ligger sänkor där jordlagren är djupare och markerna ibland är blöta. Mindre mossar och kärr finns, bland annat en väl utvecklad skvattram-myr.

För dig som besökare

I reservatet finns inga särskilda anordningar för friluftslivet. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga med båt eller kajak. Svensmarö betas sommartid av får. Under denna period vill vi inte att du går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Svensmarö naturreservat ur besluten från 1978 och 1990. Texten är förenklad:

  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel komma nära fågelbo, lya, gryt eller motsvarande.
  • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 315 hektar

Skyddsår: 1978

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss