Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kammarbergen naturreservat

Kammarbergens naturreservat ligger på en skogsklädd udde i Vägsjön. Marken är kuperad och här och där svårframkomlig av berg, block och stora stenar. Skogen är rik på på gamla tallar och granar.

Kammarbergens skogar känns igen på tallklädda höjder och granbevuxna sänkor. Några sumpskogar med klibbal finns liksom öppna myrar i områdets utkanter. I den västra delen av området är skogen något yngre men med alltmer orört utseende. Långa stränder mot Vägsjön ingår i reservatet. Här har inga avverkningar skett sedan 60-talet på grund av att vägförbindelse saknas.

Områdets värden uppmärksammades på 1990-talet och istället för att dra ut en väg till udden sparades den för naturvårdande syften. Ett flertal idag ovanliga skogsarter har hållit sig kvar eller funnit en tillflykt här från omgivande skogar. 2018 års torka och efterföljande angrepp av granbarkborre har inneburit en omvälvande men på sätt och vis naturlig störning. Angreppen startade i ett sydvänt bryn mot ett hygge.

Allmän myrbagge som äter en granbarkborre i Kammarbergens naturreservat. Foto: Jens Johannesson

Allmän myrbagge som äter en granbarkborre i Kammarbergens naturreservat. Foto: Jens Johannesson

För dig som besökare

Kammarbergens naturreservat har inga vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Särskilt sevärd är Kammarbergens blocksamlingar som döljer sig mitt i området. På några ställen längs stranden finns naturliga klipphällar som inbjuder till bad i Vägsjön. Kammarbergens naturreservat sitter ihop med Tryfallets naturreservat och för att komma till Kammarbergen kan du nyttja Tryfallets parkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2022 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Kammarbergens naturreservat:

  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte ta ved från skogen med undantag för nedfallna grenar som är klenare än fem centimeter i diameter för att tända en grilleld.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada mark, berg och sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 52,6 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Finspång

Markägare: Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss