Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hanekulla naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande avråder vi från att gå vandringslederna i Hanekulla eftersom de just nu inte underhålls på grund av många fallande träd.

Den lilla gården Hanekulla omges av en kuperad och brant terräng med förhållandevis orörd skog. Många av gammelskogens växter och djur har en fristad i reservatet.

Markerna vid Hanekulla var förr betydligt öppnare innan jordbruksdriften successivt upphörde. Ett område norr om gården har mark där odlingslandskapet inte har vuxit igen. Där hittar du spår av små åkrar och stenrösen.

I området finns såväl barrskog som lövskog. I reservatets västra del finner du vidgreniga och grova ekar ståendes tillsammans med hamlade askar. Vissa av jätteekarna har kollapsat av ålder och tyngd. I öst finns en gammelskog bestående av gran, tall och asp.

Reservatets skog har brukats varsamt vilket gör att det finns gott om gamla träd och död ved i olika former. Många skogsarter som har svårt att klara sig i produktionsskogar trivs här. Bland annat kan du hitta kattfotslav, lunglav och vedtrappmossa. Flera gamla kolbottnar med tillhörande ruiner efter kojor och tjärdalar finns i reservatet.

OBSERVERA!
För närvarande avråder vi från att gå vandringslederna i Hanekulla eftersom de just nu inte underhålls på grund av många fallande träd.

För dig som besökare

En parkering med plats för åtta bilar ligger vid västra änden av reservatet. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar.

Sommartid betar nötkreatur i området. Under denna period avråder vi från att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Var uppmärksam på att det i delar av området finns många stående döda granar på grund av granbarkborreangrepp. Granarna blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Hanekulla naturreservat ur beslutet från 2002. Texten är förenklad:

 • Du får inte sätta upp affisch, tavla eller liknande.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller dylikt.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utnyttja reservatet i kommersiellt syfte.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 55 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss