Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övre Glottern naturreservat

Övre Glotterns naturreservat ligger kring sjön Övre Glotterns norra del. Stränderna är flikiga, med uddar och vikar, och de många små öarna och sunden gör sjön till ett spännande besöksmål med kanot en sommardag. Eller varför inte på skridskor eller skidor på vintern? Sjöns läge högt uppe i Kolmården och frånvaron av stora fjärdar gör att den fryser tidigt.

Reservatets natur och kultur

Övre Glotterns naturreservat ligger som en krans kring sjön Övre Glottern. Sjön är en stor näringsfattig skogssjö med mycket höga naturvärden och flera ovanliga arter. En lite speciella art är kräftdjuret pungräka. Den är en så kallad glacialrelikt, vilket betyder att arten överlevt sedan istiden.

Stränderna kantas av gammal skog. Tall är vanligast men här finns även gamla granar och grova aspar. Asparna är ett minne från några av de många skogsbränder som rasat här under de senaste århundradena. Den senaste branden, på 2010-talet, var bara några hundra kvadratmeter stor utefter stranden i norra delen av reservatet. Kvar är några svarta tallbaser och lite bränd ved.

I dessa trakter har elden även haft en annan betydelse historiskt. Här i skogarna tillverkades träkol. Det finns många rester av kolmilor inom området liksom rester av kolarens bostad, kolarkojan. En enkel koja, oftast med två britsar och en eldstad tillverkad av några stenar. Det som återstår idag är stenarna efter spisen.

Då inget skogsbruk har bedrivits i området på många år ligger träd huller om buller. En del träd har fallit ut i sjön. De senare årens omfattande angrepp av granbarkborre ger skogen ett än mer naturskogslikt och vilt intryck.

Här och var i området finns samlingar av stora stenblock och blockrika sluttningar och branter. Branter i olika väderstreck bidrar till variation med olika mikroklimat. Skuggiga fuktiga nordbranter med tjocka mosstäcken och varmare synvända branter med rikedom av lavar. Det skapar skrymslen och småmiljöer som ger möjligheter för många olika arter att trivas.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

För att fiska i sjön krävs fiskekort. På vintern bjuder Glotterns is på fina möjligheter till skidåkning och skridskoåkning.

Det går att parkera på det närliggande reservatet Glotternskogens parkering. Därifrån kan du gå en av vandringslederna norrut. Cirka tre kilometer in på leden kommer du fram till gränsen för Övre Glotterns naturreservat. Här strax intill ligger en liten grotta bildad av några gigantiska klippblock vid foten av en bergbrant. Den kallas Höknäsgrottan. Från ingången mellan några mindre block kommer man in i en sal. Grottans längd är cirka sju meter. Vid grottan finns en eldstad. Ta med egen ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2022 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Övre Glotterns naturreservat:

  • Du får inte fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får tälta max två dygn i följd i samma område.
  • Du får inte skada mark, sten eller berg genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling för fler än 200 personer eller läger för fler än 50 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 121,2 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Norrköping

Markägare: Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss