Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kulla ängar naturreservat

Kulla Ängar ligger intill sjön Bjän, med lundartade äldre lövskogar med stort inslag av ädla lövträd av lind, alm och ask. Skogarna var tidigare trädrika slåtterängar vilket de gamla hamlade träden i området vittnar om. Resterna av en gammal ängslada visar också att området en gång producerat ängsfoder.

I reservatet finns tjärdalar, en kolbotten, en förfallen ängslada och hamlade träd - spår från tidigare bosättningar och markanvändning. Byn Kulla har anor från 1600-talet.

I de blockrika sluttningarna i reservatet växer frodig lövskog med lind, alm och ask. I denna sällsynta miljö lever många ovanliga växter och djur. Blåsippa, vätteros och svalört blommar tidigt om våren innan trädens grönska skuggar marken.

Andra lundväxter som vårärt, myskmadra, trolldruva och tandrot slår ut efter lövsprickningen. Rariteter som gräsen strävlosta och storgröe växer också i skuggan under trädens lövkronor, liksom ärtväxten buskvicker.

En stor mångfald av skalbaggar, mossor, lavar och svampar lever på och i de gamla, grova lövträden. De ihåliga träden är utmärkta boplatser åt hackspettar och andra hålbyggande fåglar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka två bilar. Ett fikabord finns nära parkeringen. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men området är lätt att vandra i och du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Kulla ängar ur beslutet från 2003. Texten är förenklad:

 • Cykel och motorfordon får endast köras på befintliga bilvägar.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 21 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss