Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krankenbäcken naturreservat

Mellan Stora Holmsjön i norr och Storkranken i söder ligger ett stort och varierat våtmarkssystem med sjöar, små gölar, sumpskogar och öppna mossar omgivna av utbredda gungflymarker. Genom större delen av området rinner Krankenbäcken, ibland stilla flytande och ibland vilt strömmande.

Långt in i Kolmårdsskogen ligger ett omfattande våtmarkssystem. Genom större delen av området rinner Krankenbäcken. Kring bäcken ligger utbredda myrmarker. En del glest bevuxna med gamla tallar medan det på andra, mer näringsrika, växer gran och al. Fastmarkens kantskogar är mestadels hårt brukade och idag bevuxna med yngre skog men här och där står kvarlämnad gamla träd.

I övergången mellan våtmark och fastmark står några gamla granar. Just där kan man få syn på lite ovanligare lavar, om man letar riktigt noga. På granstammen växer gammelgranslav som en grålila skugga och garnlaven liknar en härva blekgult ullgarn som kastats upp på granens grenar. Ser du en liten grön knappnål som bara är någon millimeter hög så kan det vara ärgspik.

På några ställen ansluter artrika källmiljöer med många olika mossarter och där har den ovanliga och vackra dunmossan hittats. Här finns både orkidén korallrot och flera arter av trollsländor. Alla dessa arter vill ha fuktiga och skuggiga miljöer och Krankenbäckens naturreservat ger dem vad de behöver.

Vattendraget och våtmarkerna går i gränsen mellan Holmens skogar och Lösings häradsallmänning.

För dig som besökare

Området är svårtillgängligt och ligger avsides. Det är därför inte så besöksvänligt. Men om du söker tystnad och är intresserad av myrmark och de arter som hör till sumpskog och myrvatten är området väl värt ett besök. Området har inga friluftsanordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Jaktlaget i området har en grillplats söder om sjön Storkranken som besökare får använda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Krankenbäckens naturreservat ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Motorfordon får endast köras på vägar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få snitsla spår eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Storlek: 35 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket och Lösings häradsallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss