Ribbingsholm naturreservat

Månghundraåriga ekar, en gång fredade och ämnade som virke åt den svenska flottan, är den främsta anledningen till att Ribbingsholms naturreservat bildats. I reservatet ingår också två fågelrika öar och en strandäng.

De murkna, ihåliga ekbjässarna duger inte längre som båtvirke, men väl som livsrum åt hundratals fåglar, fladdermöss, insekter, svampar, mossor och lavar. Många av dessa är mycket sällsynta, till exempel Östergötlands landskapsinsekt läderbagge.

Om våren hörs högljudda skrik från Vasselholmens häckande skrattmåsar. Änder och doppingar drar nytta av de vaksamma måsarna och placerar gärna sina bon mitt i kolonin.

På fastlandet häckar fiskgjuse och på Granholmen en stor koloni med storskarv och häger. Med lite tur får du om vinterhalvåret syn på havsörn som jagar över området.

För dig som besökare

En parkering med plats för fyra bilar finns vid Ribbingsholms gård, strax öster om ladugården. Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord.

En orangemarkerad vandringsled startar vid parkeringen och går utmed åkerkanten innan den tar dig vidare runt genom ekhagarna. Leden är relativt lätt att gå och är cirka 1,5 kilometer lång och tar dig även förbi en slåtteräng och många grova ekjättar innan den åter leder tillbaka till parkeringen. Utmed vandringsleden finns en sittbänk med utsikt över Glan och Motala ström.

Sommartid betas området av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Besök också gärna Ljusfors naturreservat som ligger intill.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 29,2 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss