Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Finnledens tallskog naturreservat

Norra Finnledens tallskog är en skärgårdsskog som ligger sydväst om Söderköping. Här möts du av rundslipade berghällar i gränsen mellan skog och hav. Här regerar knotiga gammeltallar i storskogen och här kan du spana ut över fjärdarna i havsörnens rike.

I de flesta delar av reservatet växer en gles tallskog med många gamla träd. Flera träd är 150 år gamla men några mycket äldre än så. Särskilt i svackor i terrängen finns äldre granar. Torrträd och träd som fallit skapar variation och naturskogskänsla.

På och i den döda veden lever många annars ovanliga djur, växter och svampar. Anmärkningsvärda är bland annat skalbaggarna barrpraktbagge och blompraktbagge. Deras larver lever i veden på döda och halvdöda gamla tallar. Precis som andra vedinsekter gnager sig de nykläckta baggarna ut ur stammen och lämnar ett hål efter sig, som hos barrpraktbaggen är ovanligt stort. De vuxna djuren ser man sällan.

I naturreservatet finns också en liten sumpskog med bland annat gran, tall, björk och al. Här trivs bland annat den näpna stjärtmesen som du kan se komma i små flockar. Ofta gör den sig hörd med ett ljust och lite vasst kvitter. Med sitt vita duniga huvud och ovanligt långa stjärt är det svårt att inte bli berörd av denna söta fågel.

Norra Finnledens tallskog. Foto: Jens Johannesson

I Norra Finnledens tallskog finns död ved av olika slag. Foto: Jens Johannesson

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Men du är välkommen att uppleva området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat och förenklat utdrag ur beslutet om Norra Finnledens tallskog taget år 2020.

  • Du får inte ta ved, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur. Undantag är om du plockar enstaka individer för artbestämning.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 16 hektar

Skyddsår: 2020

Kommun: Söderköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss