Kärna mosse naturreservat

Kärna mosse, som ligger strax utanför Linköping, är ett av Östergötlands mest kända kalkkärr. Här kan du njuta av orkidéernas mångfald men också svalka dig med det klara källvattnet i den orörda skogens skugga.

Kärna mosse är ett kalkkärr, som ligger omgivet av ädellövskog och barrskog i sluttningen på en gammal strandvall. På det blöta kärrplanet växer martallar och vass.

Om sommaren blommar mängder av praktfulla och färggranna orkidéer i kärret. Du kan bland annat hitta kärrknipprot, sumpnyckel, brudsporre och fläckigt nyckelblomster.

En karaktärsväxt i kärret är axagen. Den växer i tuvor och har små, svarta spetsiga ax. Ett blommande kalkkärr om sommaren är en imponerande syn.

Men kalkkärret är inte bara blommor. Här lever också en lång rad småkryp. I Kärna mosse kan du till exempel hitta många olika slags snäckor.

Den fina skogen som omger kalkkärret är också en del av naturreservatet. Här finns flera stigar och leder. Floran i skogen är rik. Om våren är den som finast med mattor av vitsippor och blåsippor som breder ut sig på marken.

För dig som besökare

Kärna mosse naturreservat förvaltas av Linköpings kommun. I reservatet finns två skyltade entréer med parkeringsplatser och information. Du kan också komma hit via gång- och cykelvägen mellan Ryd och Malmslätt som går genom reservatets norra del.

Genom reservatet går en två kilometer lång vandringsled med avstickare till det öppna kalkkärret och ett par av källorna. Leden är delvis spångad.

Vid den norra entrén finns rastbord och toalett som är tillgänglig för rullstol. I anslutning till Kärna scoutgård finns en fin och pedagogisk utställning om Kärna mosses historia och natur. Från den norra entrén utgår en slinga med hög tillgänglighet. Ute på det öppna kärret är den byggd som en bred så kallad däckspång med mötesplatser, bänkar och en rastplats.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Kärna mosse naturreservat:

 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter eller skada svampar som växer på träd.
 • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar, grodor, salamandrar och andra djur.
 • Du får inte störa djurlivet.
 • Du får inte gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon eller cykel. Undantag gäller gång- och cykelväg samt fram till parkeringsplats.
 • Du får inte rida.
 • Motorfordon och släpvagn får endast ställas upp på särskilt anvisade platser.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.
 • Du måste hålla din hund och katt kopplad.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch, snitslar eller orienteringskontroller utan förvaltarens godkännande.
 • Du får inte genomföra tävlingar, organiserade träningar eller anlägga banor.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Kärna mosse naturreservat från 2000.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)