Kärna mosse naturreservat

Kärna mosse, som ligger strax utanför Linköping, är ett av Östergötlands mest kända kalkkärr. Här kan du njuta av orkidéernas mångfald men också svalka dig med det klara källvattnet i den orörda skogens skugga.

Kärna mosse är ett kalkkärr, som ligger omgivet av ädellövskog och barrskog i sluttningen på en gammal strandvall. På det blöta kärrplanet växer martallar och vass.

Om sommaren blommar mängder av praktfulla och färggranna orkidéer i kärret. Du kan bland annat hitta kärrknipprot, sumpnyckel, brudsporre och fläckigt nyckelblomster.

En karaktärsväxt i kärret är axagen. Den växer i tuvor och har små, svarta spetsiga ax. Ett blommande kalkkärr om sommaren är en imponerande syn.

Men kalkkärret är inte bara blommor. Här lever också en lång rad småkryp. I Kärna mosse kan du till exempel hitta många olika slags snäckor.

Den fina skogen som omger kalkkärret är också en del av naturreservatet. Här finns flera stigar och leder. Floran i skogen är rik. Om våren är den som finast med mattor av vitsippor och blåsippor som breder ut sig på marken.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Linköpings kommun

Telefon 013-20 60 00 (växel)

Fakta

Storlek: 36,7 hektar
Skyddsår: 1984
Markägare: Linköpings kommun
Förvaltare: Linköpings kommun