Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Göstrings urskog naturreservat

I Göstrings urskog bidrar tystnaden och de uråldriga träden till känslan av orördhet. Välmarkerade leder underlättar besöket i den kuperade terrängen.

I den äldsta delen av skogen växer granar och tallar som är uppemot 400 år gamla. Här lever många sällsynta djur och växter. Speciellt värdefull är skogen för mossor, lavar, skalbaggar och svampar som lever på olika former av döda träd och döda grenar.

På sommaren kan du lyssna efter storlommens ödsliga rop över sjön Trehörningen. I närheten av parkeringen finns två kolbottnar som är rester av kolmilor i vilka man har framställt träkol.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Observera att sista vägsträckan fram till reservatet bitvis är brant och gropig. Kör försiktigt!

Från parkeringen kan du följa en två kilometer lång vandringsslinga markerad med blå stjärnor på orange bakgrund. Urskogsslingan tar dig genom skog som fått växa fritt i flera hundra år. Längs stigen finns gott om döda träd, såväl liggande som stående, och du kan behöva kliva över fallna trädstammar.

Från parkeringsplatsen kan du även komma ner till en liten anordnad grillplats vid sjön Trehörningen. Den som vill gå längre sträcka kan ta in på Östgötaleden som går rakt genom reservatet.

Var uppmärksam på att det i området finns stående döda granar som angripits av granbarkborre. Dessa träd blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Göstrings urskog ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får bara köra motorfordon på väg och parkeringsplats.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd med fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 38,7 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Boxholm

Markägare: Göstrings häradsallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss