Sätramarken naturreservat

Naturen i Sätramarken naturreservat är varierande med förkastningsbranter som höjer sig över fuktiga sänkor. Här finns både solbelysta och skuggiga miljöer där många olika typer av arter trivs. Tillsammans med Ågelsjöns branter ner mot Hults bruk utgör reservatet ett mycket skydds- och besöksvärt område i Kolmårdsskogarna.

I området finns framför allt gammal granskog. Många ovanliga och krävande mossor, lavar och svampar trivs i området. På död granved växer vedtrappmossa, vedticka och kornig nållav. På asparna i branterna växer den sällsynta västliga njurlaven.

En bäckdal löper genom reservatet. Här finns värdefulla källmiljöer och skogklädda myrmarker. Längs bäcken och i sumpskogarna växer många ovanliga växter, till exempel kärrbräken, korallrot och Jungru Marie nycklar.

I söder finns mindre områden med ädellövskog. Här står mycket gamla och grova vidgreniga ekar. På ekarna och andra ädellövträd i området växer många olika arter av mossor och lavar, bland annat den ovanliga lunglaven.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka 10 bilar finns vid Norrviken, strax öster om Sätramarken. Därifrån får du gå längs vägen cirka 500 meter till Sätramarkens naturreservat. Du kan välja att gå längs en drygt två kilometer lång promenad längs en orangemarkerad vandringsled i en trevlig slinga runt i reservatet. Du kan också ta dig ner till en udde i Ågelsjön med fina badklippor där det även finns en liten enkel grillplats med vedförråd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 18,6 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00