Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svartåmynningen naturreservat

Vid Svartåmynningen finns en av Östergötlands finaste fågellokaler. Vår och höst rastar ett stort antal flyttfåglar här. Många fåglar häckar också på de vidsträckta strandängarna, bland annat rödspov. 

Svartåmynningens fågelliv

Svartåns mynning i sjön Roxen är en av de finaste fågellokalerna i Östergötland. Kring en udde uppbyggd av sand utbreder sig vidsträckta strandängar och mindre vassområden. Sammanlagt har cirka 200 fågelarter setts här.

Tidigt på våren när isen går upp samlas stora mängder fågel i Svartåmynningen. Storskrak, salskrak, knipa och vigg är några av de fåglar du då kan få se på det öppna vattnet. Vårfloden översvämmar ofta strandängarna i april och maj. Rastande flockar med änder, vadare och jagande rovfåglar på väg mot norrut söker då föda på ängarna.

Av de häckande fåglarna vid Svartåmynningen är skrattmåsen den som syns och hörs mest. Vårens budbärare, tofsvipan, häckar i reservatet liksom till exempel rödspov, rödbena, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka.

På hösten, i oktober och november, är Svartåmynningen återigen en populär rastplats för de fåglar som är på väg söderut. Då rastar gäss och andra sjöfåglar i stora antal vid strandängarna.

För dig som besökare

Högt vatten gör det svårt att besöka Svartåmynningen

Just nu råder extremt högt vattenstånd i Roxen. Parkeringarna och besöksanläggningarna vid både Nybro och Sättunaviken påverkas och kan vara omöjliga eller svåra att nå. Vi rekommenderar därför att vänta med att besöka naturreservatet tills vattnet sjunkit undan.

Svartåmynningen ligger längs bilväg 1136 mellan Linköping och Berg. Parallellt med denna bilväg går också en gång- och cykelväg. Det finns tre entréer till reservatet. Den södra vid Sättuna, den mellersta vid Nybrobaden och den norra vid Sjövik. Närmaste busshållplats heter "Kagavägen" och ligger cirka 600 meter från fågeltornet i Sättuna respektive cirka 1,3 kilometer från fågeltornet vid Nybrobaden.

Sättuna-entrén:
Ligger närmast Linköping, cirka tre kilometer från Tornby. Här finns ett fågeltorn, ett dass och fikabord. Anläggningarna är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Parkeringen har plats för tio bilar. Från parkeringen går du en markerad led på cirka 550 meter till fågeltornet. Det finns även en parkering som ligger precis intill fågeltornet men den är endast avsedd för personer med rörelsehinder. Denna parkering har plats för tre bilar. Tips! Ratta även in kikaren på "Sättunahögen", en gravhög från bronsåldern som ligger på åkern utanför naturreservatet men som syns väl från tornet.

Nybrobaden-entrén:
Här finns ett fågeltorn, ett dass och flera fikabord. Anläggningarna är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Parkeringen har plats för tio bilar. Från parkeringen går du en markerad led på cirka 600 meters till fågeltornet. Det finns även en parkering som ligger cirka 300 meter från fågeltornet men den är endast avsedd för personer med rörelsehinder. Denna parkering har plats för fem bilar.

Sjövik-entrén:
Ligger cirka två kilometer från Berg. Anläggningarna här sköts av Linköpings fågelklubb. Parkeringen har plats för tio bilar och delas med kunder till trädgårdshandeln. Från parkeringen är det en promenad på cirka 350 meter till fågeltornet. Promenaden går längs en åker och stigen är inte markerad.

Från våren till hösten betas reservatet av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Svartåmynningens naturreservat från 2008.

  • För att inte störa fåglarna under häckningen får du inte vistas på strandängarna och vassområdet under tiden 1 april - 30 juni. Undantag är vandringslederna och fågeltornen där du alltid är välkommen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Storlek: 322 hektar

Skyddsår: 1975

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss