Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svartåmynningen naturreservat

Vid Svartåmynningen finns en av Östergötlands finaste fågellokaler. Vår och höst rastar ett stort antal flyttfåglar här. Många fåglar häckar också på de vidsträckta strandängarna, bland annat rödspov. 

Svartåns mynning i sjön Roxen är en av de finaste fågellokalerna i Östergötland. Kring en udde uppbyggd av sand utbreder sig vidsträckta strandängar och mindre vassområden, sammanlagt har cirka 200 fågelarter setts här.

Redan i månadsskiftet mars/april, när isen går upp i Svartåmynningen, samlas stora mängder fågel; storskrak, salskrak, knipa och vigg, vid det öppna vattnet. I april/maj översvämmas strandängarna av vårfloden. Rastande flockar med änder, vadare och jagande rovfåglar på väg mot norr söker föda på ängarna.

Av de häckande fåglarna vid Svartåmynningen är skrattmåsen den som syns och hörs mest. Vårens budbärare, tofsvipan, häckar i reservatet liksom till exempel rödspov, rödbena, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka.

I oktober/november kommer storskrakarna tillbaka till Roxen i stort antal på sin färd söderut. Det är ett skådespel att se hur fåglarna, som ofta fiskar på linje, driver fiskstimmen framför sig in i en vik.

För dig som besökare

Det finns tre olika entréer till reservatet. Den södra vid Sättuna, den mellersta vid Nybrobaden och den norra vid Sjövik. Vid samtliga finns fågeltorn och informationsskyltar. Fågeltornen vid Nybrobaden och Sättuna är tillgängliga med rullstol. Vid Nybrobaden finns även dass som är tillgängligt med rullstol. Fikabord finns vid Nybrobaden och Sättuna.

Fem parkeringar finns varav de två som ligger närmast fågeltornen är till för personer med rörelsehinder. Observera att lathet inte är ett rörelsehinder. Parkeringen vid Sjövik har plats för tio bilar och delas med kunder till trädgårdshandeln. Parkeringen vid Nybrobaden har plats för tio bilar och den tillgängliga har plats för fem bilar. Parkeringen vid Sättuna har plats för tio bilar och den tillgängliga har plats för tre bilar. Markerad led går från parkeringarna till fågeltornen.

Från våren till hösten betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Svartåmynningens naturreservat från 2008.

  • För att inte störa fåglarna under häckningen får du inte vistas på strandängarna och vassområdet under tiden 1 april - 30 juni. Undantag är vandringslederna och fågeltornen där du alltid är välkommen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Storlek: 322 hektar

Skyddsår: 1975

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet