Vargmossen naturreservat

När man befinner sig i Vargmossens naturreservat är det lätt att förstå namnets ursprung. Det är en riktig vildmark, tyst och isolerad. Här är spåren efter människan få. Det är lätt att fantisera fram en vargflock i lugn trav över myrmarken.

Tystnaden är en del av upplevelsen av Vargmossens naturreservat. Vägar och större tätorter ligger långt bort. Den utbredda myrmarken Vargmossen, centralt i naturreservatet är också den en upplevelse. I kanten lyser tuvullen vit och doften av pors blandas med kryddig skvattram. Ute på myren står gamla, men små, tallar glest tillsammans med knotiga björkar.

I myrkanten är chansen stor att få se en tjäderhöna och kanske kycklingar. Kantzonen mellan myren och skogen är en perfekt uppväxtmiljö för tjäderkycklingarna. Här finns mat och bra gömställen om en sparvhök skulle dyka upp.

Myren är omgiven av hällmark bevuxen med gammal tall. Några tallar har hål. Säkert bohål tillverkade av spillkråkan. Har tallen blivit rötad av vedsvampen tallticka får spillkråkan ett lättare jobb.
 
I slänter och små dalar, där jorddjupet är större, trivs gran. Många av granarna är gamla med grova grenar. Står de lite fuktigt kan stammen vara beklädd med den vitgrå laven gammelgranslav eller den ännu ovanligare kattfotslaven, som också finns i området.

Inslaget av löv är begränsat men enstaka gammal asp och björk förekommer. I området kan man, om man har tur, höra sparvugglans entoniga ropande. Den lilla ugglan häckar gärna i håliga aspar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra bilar. I reservatet finns i övrigt inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 43,2 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss