Borgarmon naturreservat

En varierad skogsmark och ekhagmark breder ut sig runt berget Borgarmon. Här är växt- och djurlivet rikt. Upplevelsen toppas med ett besök till fornborgen som ligger högst upp på berget. Härifrån kan du njuta av en slående utsikt.       

Om Borgarmon

Berget Borgarmon reser sig 50 meter över dalgången och omges av vackra trädklädda marker. I reservatets nordöstra del finns en blandskog med tall och gran och ett stort inslag av lövträd som ek, asp och björk. I nordväst dominerar barrträd. Mer öppna, betade områden med mycket ek finner du i reservatets södra del.

Borgarmons berghällar täcks av renlav och ljung. I löv- och blandskogen växer blåsippa och liljekonvalj på marken under de ståtliga träden. Förekomsten av döda granar och gamla ekar tillåter ovanliga arter som till exempel ullticka och rosa skärelav att leva i området. Här häckar även de sällsynta fåglarna mindre hackspett och skogsduva.

På toppen av berget ligger en fornborg från järnåldern. Fornborgen förmodas vara omkring 1500 år gammal. Du kan även hitta lämningar efter murar i nordväst. Från bergets topp har du en fin utsikt över sjön Järnlunden.

För dig som besökare

Intill Borgarmon finns två andra naturreservat; Hallstad ängar och Klevberget. Från Rimforsa följ skyltning till Hallstad ängar naturreservat, så kommer du till parkeringsplatsen som är gemensam för alla tre reservaten. Parkeringen har plats för både personbilar och buss. Vid parkeringen finns dass, vindskydd med grillningsmöjligheter, fikabord, soptunna och informationstavla.

Från parkeringen startar en tre kilometer lång vandringsled som går i en rundslinga och knyter samman dessa tre reservaten. Leden är markerad med orange färg och är bitvis krävande. Från leden kan du göra en avstickare via en trätrappa upp till fornborgen. Utsikten från fornborgen är magnifik.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Borgarmons naturreservat ur beslutet från 2006. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte rida eller cykla.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 20,7 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss