Borgarmon naturreservat

En varierad skogsmark och ekhagmark breder ut sig runt
berget Bergarmon. Här är växt- och djurlivet rikt. Upplevelsen toppas med ett besök till fornborgen som ligger högst upp på berget. Härifrån kan du njuta av en slående utsikt.        

Berget Borgarmon reser sig 50 meter över dalgången och omges av vackra trädklädda marker. I reservatets nordöstra del finns en blandskog med tall och gran och ett stort inslag av lövträd som ek, asp och björk. I nordväst dominerar barrträd. Mer öppna, betade områden med mycket ek finner du i reservatets södra del.

Borgarmons berghällar täcks av renlav och ljung. I löv- och blandskogen växer blåsippa och liljekonvalj på marken under de ståtliga träden. Förekomsten av döda granar och gamla ekar tillåter ovanliga arter som till exempel ullticka och rosa skärelav att leva i området. Här häckar även de sällsynta fåglarna mindre hackspett och skogsduva.

På toppen av berget ligger en fornborg från järnåldern. Fornborgen förmodas vara omkring 1500 år gammal. Du kan även hitta lämningar efter murar i nordväst. Från bergets topp har du en fin utsikt över sjön Järnlunden.

För dig som besökare

Intill Borgarmon finns två andra naturreservat; Hallstad ängar och Klevberget. Från Rimforsa följ skyltning till Hallstad ängar naturreservat, så kommer du till parkeringsplatsen som är gemensam för alla tre reservaten. Parkeringen har plats för både personbilar och buss. Vid parkeringen finns dass, vindskydd med grillningsmöjligheter, fikabord, soptunna och informationstavla.

Från parkeringen startar en tre kilometer lång vandringsled som går i en rundslinga och knyter samman dessa tre reservaten. Leden är markerad med orange färg och är bitvis krävande. Från leden kan du göra en avstickare via en trätrappa upp till fornborgen. Utsikten från fornborgen är magnifik.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.  

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20,7 hektar
Skyddsår: 2006
Kommun: Kinda
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland