Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klefsbergen naturreservat

I södra delen av Kinda kommun, nära gränsen till Småland, ligger Klefsbergens naturreservat. Naturreservatets brant är något svårtillgänglig, men erbjuder en fin naturupplevelse för dig som tar dig hit. Vandra kring lav- och mossrik natur och upptäck Klevbergsgrottan och dess vackra skogsutsikt.

Reservatet utgörs delvis av en ostvänd, storblockig rasbrant med ett par rasgrottor. Vid brantens nederkant ligger en sumpskog och en liten göl kallad Skarngölen. Brantens läge ger ett svalt och fuktigt klimat vilket gynnar många mossor, svampar och lavar. Bland förekommande arter kan nämnas aspticka, gränsticka, garnlav, lunglav, hornflikmossa, aspfjädermossa, vedtrappmossa och grön sköldmossa.

Områdets skog har inte brukats på mycket länge. Grova aspar och granar reser sig upp i branten och högre upp finns grova tallar. Du kan även se enstaka lindar och ekar samt några hasselbuskar i de mullrikare skrevorna. Runt om i skogen finns det rikligt med grov, död ved. I områdets sumpskog finns källpåverkade partier där man bland annat kan hitta storgröe och granbräken.

För dig som besökare

I södra änden av reservatet finns en parkering med plats för cirka fem bilar. Parkeringen ligger intill allmän väg. Från parkeringen går en markerad led som är cirka 700 meter. Bitvis kan det vara blött utmed leden. Följer du leden runt gölen och uppför branten kommer du till Klevbergsgrottan. På youtubefilmen nedan kan du se hur det ser ut i reservatet och inne i grottan. Ett fikabord finns vid parkeringen.

Klevbergsgrottan vid Bränntorp 2016-09-18, Youtube.com Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Klefsbergens naturreservat ur beslutet från 2006. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka rödlistade växter, mossor, lavar eller svampar.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 12 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss