Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sankt Anna naturreservat

Längst ut i havsbandet i Sankt Anna skärgård ligger ett område med talrika, mer eller mindre kala, kobbar och skär. Här finner du ett mycket rikt fågelliv som också satt sin prägel på den intressanta, om än sparsamma, växtligheten på öarna.

Sankt Anna naturreservat omfattar ett stort antal kobbar och skär i två delområden i ytterskärgården sydost om Aspöja samt ett mindre område närmare fastlandet.

Övärlden är starkt präglad av den senaste landisen som skulpterat de flacka rundhällarna och åstadkommit talrika isräfflor.

Öar som Inre Brunnskär och Torrskär består av vackra och typiska björkskär. Här finner du björk i fuktiga, ofta myrfyllda svackor. Hjortron och tuvull växer bland vitmossorna i sänkorna. På Inre Brunnskär bedrevs slåtter ända inpå 1950-talet.

Längre ut i havsbandet ligger kobbarna och skären kala utan några träd. Många av dem är fågelskär där fågelspillningen gödslar hällarna och bidrar till en färggrann och intressant flora. I skrevor på de grå klipporna lyser gul fetknopp, klibbglim, gräslök och styvmorsviol.

I skärgårdens yttre delar är fågellivet rikast. I Sankt Anna naturreservat häckar stora mängder ejder, skärgårdens karaktärsfågel. Du kan också se grågäss, skrakar och vadare som drillsnäppa och större strandpipare. 

För dig som besökare

Sankt Anna är ett omtyckt område för paddling. Reservatet nås endast med båt eller kajak. Du lägger lämpligen i din båt eller kajak vid Arkösund eller Skärgårdsbyn i Mon. Vissa dagar och tider finns det möjlighet att åka kollektivt med Östgötatrafikens skärgårdstrafik ut till Lammskär. Glöm inte att boka dagen innan. Farleden för fritidsbåtar längs kusten passerar reservatet.

På ön Melskär (öster om Lammskär) finns en liten enkel stuga som går att boka för enstaka nätter. Maximalt kan två personer sova i stugan. Stugan har sitt ursprung som en traditionell jakt- och fiskestuga som upprustades inför Kung Karl den sextonde Gustafs 50-årsdag då han fick den i gåva från Försvarsmaken. Stugan förvaltas av Länsstyrelsen. Vill du boka en natt kontaktar du Enheten för skötsel av skyddad natur, telefon: 010-223 50 00 eller e-post: ostergotland@lansstyrelsen.se och uppger att du vill boka Melskärsstugan i Sankt Anna naturreservat. Vid stugan finns en grillplats med fikabord samt ett torrdass.

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Många av skärgårdens öar betas med får och nötkreatur. Öar och mindre skär är också barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller alla hundar och tänk på att hundar kan störa både fågelliv och betesdjur. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Delar av Sankt Anna naturreservat ingår i fågelskyddsområde. Delar av naturreservatet ingår också i ett sälskyddsområde med tillträdesförbud året om. På Naturvårdsverkets karta kan du se var fågelskyddsområdena och sälskyddsområdena ligger.

Naturvårdsverkets karta för skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtliga regler för allmänheten kan du läsa i beslutet för Sankt Anna naturreservat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Storlek: 7367 hektar

Skyddsår: 1968

Kommun: Söderköping

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00