Sankt Anna naturreservat

Längst ut i havsbandet i Sankt Anna skärgård ligger ett område med talrika, mer eller mindre kala, kobbar och skär. Här finner du ett mycket rikt fågelliv som också satt sin prägel på den intressanta, om än sparsamma, växtligheten på öarna.

Sankt Anna naturreservat omfattar ett stort antal kobbar och skär i två delområden i ytterskärgården sydost om Aspöja samt ett mindre område närmare fastlandet.

Övärlden är starkt präglad av den senaste landisen som skulpterat de flacka rundhällarna och åstadkommit talrika isräfflor.

Öar som Inre Brunnskär och Torrskär består av vackra och typiska björkskär. Här finner du björk i fuktiga, ofta myrfyllda svackor. Hjortron och tuvull växer bland vitmossorna i sänkorna. På Inre Brunnskär bedrevs slåtter ända inpå 1950-talet.

Längre ut i havsbandet ligger kobbarna och skären kala utan några träd. Många av dem är fågelskär där fågelspillningen gödslar hällarna och bidrar till en färggrann och intressant flora. I skrevor på de grå klipporna lyser gul fetknopp, klibbglim, gräslök och styvmorsviol.

I skärgårdens yttre delar är fågellivet rikast. I Sankt Anna naturreservat häckar stora mängder ejder, skärgårdens karaktärsfågel. Du kan också se grågäss, skrakar och vadare som drillsnäppa och större strandpipare. 

Föreskrifter

Delar av Sankt Anna naturreservat ingår i ett fågelskyddsområde, där du inte får vistas mellan 1 april -31 juli. Delar av naturreservatet ingår också i ett sälskyddsområde med tillträdesförbud året om.

Samtliga regler för allmänheten kan du läsa i beslutet för Sankt Anna naturreservat.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 7367 hektar
Skyddsår: 1968
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats