Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sankt Anna naturreservat

Längst ut i havsbandet i Sankt Anna skärgård ligger ett område med talrika, mer eller mindre kala, kobbar och skär. Här finner du ett mycket rikt fågelliv som också satt sin prägel på den intressanta, om än sparsamma, växtligheten på öarna.

Sankt Anna naturreservat omfattar ett stort antal kobbar och skär i två delområden i ytterskärgården sydost om Aspöja samt ett mindre område närmare fastlandet.

Övärlden är starkt präglad av den senaste landisen som skulpterat de flacka rundhällarna och åstadkommit talrika isräfflor.

Öar som Inre Brunnskär och Torrskär består av vackra och typiska björkskär. Här finner du björk i fuktiga, ofta myrfyllda svackor. Hjortron och tuvull växer bland vitmossorna i sänkorna. På Inre Brunnskär bedrevs slåtter ända inpå 1950-talet.

Längre ut i havsbandet ligger kobbarna och skären kala utan några träd. Många av dem är fågelskär där fågelspillningen gödslar hällarna och bidrar till en färggrann och intressant flora. I skrevor på de grå klipporna lyser gul fetknopp, klibbglim, gräslök och styvmorsviol.

I skärgårdens yttre delar är fågellivet rikast. I Sankt Anna naturreservat häckar stora mängder ejder, skärgårdens karaktärsfågel. Du kan också se grågäss, skrakar och vadare som drillsnäppa och större strandpipare. 

För dig som besökare

Sankt Anna är ett omtyckt område för paddling. Reservatet nås endast med båt eller kajak. Du lägger lämpligen i din båt eller kajak vid Arkösund eller Skärgårdsbyn i Mon. Vissa dagar och tider finns det möjlighet att åka kollektivt med Östgötatrafikens skärgårdstrafik ut till Lammskär, linje 781. Glöm inte att boka dagen innan. Farleden för fritidsbåtar längs kusten passerar reservatet.

På ön Melskär (öster om Lammskär) finns en liten enkel stuga som går att boka för enstaka nätter. Maximalt kan två personer sova i stugan. Stugan har sitt ursprung som en traditionell jakt- och fiskestuga som upprustades inför Kung Karl den sextonde Gustafs 50-årsdag då han fick den i gåva från Försvarsmakten. Stugan förvaltas av Länsstyrelsen. Vill du boka en natt kontaktar du Enheten för skötsel av skyddad natur, telefon: 010-223 50 00 eller e-post: ostergotland@lansstyrelsen.se och uppger att du vill boka Melskärsstugan i Sankt Anna naturreservat. Vid stugan finns en grillplats med fikabord samt ett torrdass.

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Många av skärgårdens öar betas med får och nötkreatur. Öar och mindre skär är också barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller alla hundar och tänk på att hundar kan störa både fågelliv och betesdjur. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp hem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Under perioden 1 april till 31 juli är det förbjudet att vistas i vissa delar av reservatet på grund av fågelskydd. I reservatet finns även ett sälskyddsområde där det är förbjudet att vistas under perioden 1 februari till 15 augusti. Var fågelskyddsområdena och sälskyddsområdet ligger kan du se i Naturvårdsverkets digitala karta skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för besökare i Sankt Anna naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får förtöja båt maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Vattenskoter eller liknande farkost samt vattenskidor och annan båtdragen utrustning får endast köras i allmän farled, inom en zon på 300 meter på var sida om farledsmarkering. Om farled går i sund som är smalare får hela bredden nyttjas. Du måste dock alltid ha ett avstånd på minst 100 meter från fågelskyddsområden och övriga strandlinjer.
 • Du måste hålla ditt sällskapsdjur i koppel. Undantag för jakthund i samband
  med tillåten jakt.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och
  matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte föra in arter som är nya för området.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du får bara göra upp eld på plats som Länsstyrelsen har markerat med skylt.
 • Du får inte släppa ut avloppsvatten från båt.
 • Du får inte köra motor på tomgång eller använda motordrivet laddningsaggregat.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få landa med luftfarkost.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Storlek: 7367 hektar

Skyddsår: 1968 och utvidgat 2018

Kommun: Söderköping

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss