Tempelkullen naturreservat

Tempelkullen är en vacker ekhage där ett tiotal ekar är ovanligt stora och pampiga. De gamla ekarna är livsmiljö för en mängd insekter, lavar och svampar. Tempelkullen är ett av länets minsta reservat.

Bland de grova och gamla ekarna står även ett antal yngre ekar och ett antal andra äldre lövträd. På marken växer bland annat gullviva, grönvit nattviol och darrgräs. På de grova ekarna finns en intressant lavflora där gul dropplav, brun nållav och hjälmbrosklav är några ovanliga exempel.

På kullen finns en fornlämning i form av en grav från yngre järnåldern, för 1500-1000 år sedan. Namnet på den närliggande gården Skedevi antyder att det funnits en helig plats eller offerplats i närheten. Kanske var denna heliga plats just Tempelkullen.

Tempelkullen har fått sitt namn efter att det ungefär mellan åren 1970 och 1940 stått ett så kallat ekotempel här. De var populära inslag i parker i engelsk stil. Ropade man i templet fick man ett mäktigt eko till svar.

För dig som besökare

En yta med parkeringsmöjlighet finns med plats för en bil vid vägen strax norr om Skedevi kanal. Här finns informationsskylt om reservatet. Reservatet syns även från kanalen om du färdas med båt eller kanot/kajak.

Området har i övrigt inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. Sommartid betas området. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagen med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1,4 hektar
Skyddsår: 2005
Kommun: Kinda
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland