Tempelkullen naturreservat

Tempelkullen är en vacker ekhage där ett tiotal ekar är ovanligt stora och pampiga. De gamla ekarna är livsmiljö för en mängd insekter, lavar och svampar. Tempelkullen är ett av länets minsta reservat.

Bland de grova och gamla ekarna står även några yngre ekar och ett antal äldre lövträd av annat trädslag. På de grova ekarna finns en intressant lavflora där gul dropplav, brun nållav och hjälmbrosklav är några ovanliga exempel. På marken växer bland annat gullviva, grönvit nattviol och darrgräs.

På kullen finns en fornlämning i form av en grav från yngre järnåldern, för mellan 1500 och 1000 år sedan. Namnet på den närliggande gården Skedevi antyder att det funnits en helig plats eller offerplats i närheten. Kanske var denna heliga plats just Tempelkullen.

Tempelkullen har fått sitt namn efter att det funnits ett så kallat ekotempel här. De var populära inslag i parker i engelsk stil. Ropade man i templet fick man ett mäktigt eko till svar. Det var ungefär mellan åren 1870 och 1940 som ekotemplet stod här.

För dig som besökare

En yta med parkeringsmöjlighet finns med plats för en bil vid vägen strax norr om Skedevi kanal. Här finns informationsskylt om reservatet. Reservatet syns även från kanalen om du färdas med båt eller kanot/kajak.

I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka reservatet efter egen förmåga. Sommartid betas området. Under denna period avråder vi från att gå in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Tempelkullens naturreservat ur beslutet från 2005. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte rida eller cykla, förutom på befintlig stig längs kanalen.
 • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 1,4 hektar

Skyddsår: 1961 (som naturminne), 2005 (som naturreservat)

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss