Tempelkullen naturreservat

Tempelkullen är en vacker ekhage där ett tiotal ekar är ovanligt stora och pampiga. De gamla ekarna är livsmiljö för en mängd insekter, lavar och svampar. Tempelkullen är ett av länets minsta reservat.

Bland de grova och gamla ekarna står även ett antal yngre ekar och ett antal andra äldre lövträd. På marken växer bland annat gullviva, grönvit nattviol och darrgräs. På de grova ekarna finns en intressant lavflora där gul dropplav, brun nållav och hjälmbrosklav är några ovanliga exempel.

På kullen finns en fornlämning i form av en grav från yngre järnåldern, för 1500-1000 år sedan. Namnet på den närliggande gården Skedevi antyder att det funnits en helig plats eller offerplats i närheten. Kanske var denna heliga plats just Tempelkullen.

Tempelkullen har fått sitt namn efter att det ungefär mellan åren 1870 och 1940 stått ett så kallat ekotempel här. De var populära inslag i parker i engelsk stil. Ropade man i templet fick man ett mäktigt eko till svar.

För dig som besökare

En yta med parkeringsmöjlighet finns med plats för en bil vid vägen strax norr om Skedevi kanal. Här finns informationsskylt om reservatet. Reservatet syns även från kanalen om du färdas med båt eller kanot/kajak.

Området har i övrigt inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga. Sommartid betas området. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagen med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 1,4 hektar

Skyddsår: 2005

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss