Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängenäs naturreservat

Här har du chansen att uppleva många typer av natur. I naturreservatet finns allt från fuktiga och näringsrika ekhagmarker nere vid sjön Glan till torra hällmarkstallskogar ovanför förkastningsbranten.

Det finns en tydlig skiljelinje mellan de rika och fattiga miljöerna i reservatet. Det är Bråvikens förkastningsbrant, som länge följt Glans strand men som här i Ängenäs gör en inbuktning. Den låga marken mellan sjön och branterna är bördig vilket bönderna i Ängenäs nyttjat genom århundraden. Här har man haft åkrar, lövängar, slåtter- och betesmarker.

De gamla kulturmarkerna har nu blivit ädellövskog med öppna marker insprängt. Du kan ännu hitta gamla lindar som har hamlats, vilket betyder att man med jämna mellanrum beskurit dem för att använda de lövrika grenarna till vinterfoder.

Det gamla odlingslandskapet erbjuder en fin flora och här finns spännande växter som trolldruva, lundslok och båda arterna nattviol. Här finns även fåglar som mindre hackspett och gröngöling.

I Hållviken finn stora vassbälten som erbjuder skydd för häckande fåglar som skäggdopping. Den grunda viken är ett viktigt lekområde för fisk och man ser ofta rovfågeln fiskgjusen pröva fiskelyckan här.

Ovanför branten breder taigan ut sig med framför allt magra tallhedar på hällmark. Tallskogen är hem för tjädern, men även sällsynta arter som grynig blåslav och tallticka. Där det finns svackor i landskapet kan du hitta fuktig granskog som är lite mer näringsrik.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns informationsskylt och fikabord. Från parkeringen kan du komma ner till Ängenäs genom att promenera på en gammal väg där man förr transporterade virke med häst. Utefter Hållviken finns en gammal kalkbränningsugn och en grund efter ett gammalt sågverk samt en gammal kolbotten. Här står också många gamla grova lindar med spår av tidigare hamling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ängenäs naturreservat ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
  • Du får inte skada djurlivet.
  • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller äger.
  • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 161,8 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss